Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Κυκλοφοριακή Αγωγή και ΑμεΑ...!


Κυκλοφοριακή αγωγή για όλους...!

Μια ξεχωριστή εκπαιδευτική διαδικασία, για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, σε σχέση με τις δράσεις για την Οδική Ασφάλεια, από τις Πρότυπες Σχολές Ζωγράφος.

Ένα συγκινητικό και συνάμα σημαντικό πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ολοκληρώθηκε.
Το πρόγραμμα που ξεκίνησε δειλά, περιελάμβανε βασικές διατάξεις κυκλοφορίας, και σαν χαρακτηριστικό του γνώρισμα αναδείχτηκε η ευελιξία στην δομή, και η συνεχής τροποποίηση θεματικών στόχων και υλικών. Η εναλλαγή ρόλων για τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους, ήταν το κυρίαρχο και απέδειξε ότι αν και φαινομενικά είχε απλούς  στόχους όπως:
α) τη διάκριση βασικών σημάτων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας,
β) την αναγνώριση και χρήση των σηματοδοτών, των διαγραμμίσεων   και των διαβάσεων πεζών, και
γ) τον προσανατολισμό στο χώρο (αριστερά - δεξιά – αριστερά, μπροστά – πίσω, δίπλα από, πάνω από...)
αυτά  αποδείχτηκαν  πολύπλοκα αλλά ουσιώδη για τη ζωή των ατόμων της συγκεκριμένης "ομάδας κυκλοφοριακής αγωγής".
 
Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, ο υπεύθυνος του προγράμματος κος Άρης Ζωγράφος σημείωσε:

"Ήταν πρόκληση και ένα στοίχημα για μας, να μετρηθούμε με την βεβαιότητα ότι μπορούν οι συνάνθρωποί μας με ειδικές δεξιότητες, να κυκλοφορούν, μόνοι τους και με ασφάλεια! Το μάθημα ζωής που πήραμε σαν εκπαιδευτές, ήταν πρωτόγνωρο, αφοπλιστικό, συγκινητικό και λυτρωτικό συνάμα! Η ώρα στο μάθημα πέρασε με συνεχής εναλλαγές ρόλων και στόχων, σαν μια στιγμή…! 
Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αποτελούν μία πραγματικότητα της σύγχρονης κοινωνίας και η συνθήκη τους βρίσκεται σε μία συνεχή διεκδίκηση ζωής από τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους ειδικούς. Οποιαδήποτε προσπάθεια εκπαίδευσης αυτών των παιδιών προσανατολισμένη στην αυτόνομη ή ημι-αυτόνομη ζωή τους κρίνεται ζωτικής σημασίας. Ιδιαίτερα, η άσκηση σε γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες ζωής – όπως είναι η εκμάθηση βασικών κανόνων κυκλοφοριακής συμπεριφοράς – συνιστά βασική προτεραιότητα στην εκπαιδευτική ολοκλήρωση των παιδιών με ειδικές ανάγκες."

Ακόμα και σήμερα παραμένει ζητούμενο, ο σχεδιασμός και η   εφαρμογή ενός προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής (που θα περιλαμβάνει: εκμάθηση βασικών κανόνων κυκλοφοριακής συμπεριφοράς, άσκηση στον προσανατολισμό, χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, ασφάλεια στη διάβαση ως πεζοί κ.ά.) σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τα οποία παρακολουθούν τις δραστηριότητες ενός κέντρου ημερήσιας φροντίδας που στην κυρίαρχη εκπαιδευτική ατμόσφαιρα διαμορφώνουν οι διαφορετικοί ψυχισμοί και τα αγωνιώδη...
θέλω να πω…!

Ήταν συγκινητικό και συνάμα σημαντικό να βλέπεις μεγάλους ανθρώπους να ξεδιπλώνουν με το δικό τους μοναδικό τρόπο μνήμες, εικόνες και ήχους όπως τους έχουν πλάσει και έχουν παγιωθεί στο μυαλό τους.

Με υπερηφάνεια σας εκθέτουμε μερικά   δώρα των παιδιών στους εκπαιδευτές:
Και τους ευχαριστούμε...!

 


.............................................

Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

552/88... Ξεκίνησαν οι διευκρινήσεις και οι αλλαγέςΞεκίνησαν οι διευκρινήσεις, οι αλλαγές και οι Παρατηρήσεις επί της Υπουργικής Απόφασης 552/88/4.1.2013 (Β’ 4) "Εκπαίδευση και Εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων"

Αθήνα, 18 /1/2013 Αριθμ. Πρωτ.: Α3/165/251

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της Υπουργικής Απόφασης 552/88/4.1.2013 (Β’ 4) «Εκπαίδευση και
Εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων»
Σας ενημερώνουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. Β΄4/7.1.2013 δημοσιεύθηκε η Απόφαση 552/88/4.1.2013
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Εκπαίδευση και Εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων».
Ενόψει εφαρμογής των νέων διαδικασιών θεωρητικής εξέτασης και δοκιμασίας προσόντων
και συμπεριφοράς, που εισήχθησαν με την ως άνω απόφαση, μετά από σχετικά ερωτήματα και
παρατηρήσεις, θέτουμε υπόψη σας για την άμεση ενημέρωση εκ μέρους σας όλων των
υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες σας, τις παρακάτω διευκρινίσεις:

1. Η καταλληλότητα των εκπαιδευτικών οχημάτων και οι προδιαγραφές που αυτά πρέπει να πληρούν, όπως ορίζει το άρθρο 14 «Προδιαγραφές Εκπαιδευτικών Οχημάτων» (σελ. 22 ΦΕΚ), αποδεικνύονται αποκλειστικά και μόνο από το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ή από το Δελτίο Καταλληλότητας, με τα οποία θα πρέπει κάθε εκπαιδευτικό όχημα να είναι εφοδιασμένο. Η καταλληλότητα πιστοποιείται από τα ΚΤΕΟ εκτός των οχημάτων της κατηγορίας ΑΜ για τα οποία η καταλληλότητα πιστοποιείται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

2. Κατά τη δοκιμασία «Κίνηση με αποφυγή εμποδίου» της Ομάδας Α «Προετοιμασία Οχήματος, Ειδικές Δοκιμασίες» του παραρτήματος I «Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών για την απόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α» (σελ. 24 ΦΕΚ) επιτρέπεται δεύτερη προσπάθεια και ως εκ τούτου η διαδικασία επαναλαμβάνεται μόνο μετά την ολοκλήρωση της πρώτης προσπάθειας, εφόσον δεν έχει επιτευχθεί ο απαιτούμενος χρόνος και δεν υπάρχει απόρριψη για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

3. Ομοίως κατά τη δοκιμασία «Πέδηση εκτάκτου ανάγκης» της Ομάδας Α «Προετοιμασία
Οχήματος, Ειδικές Δοκιμασίες» του παραρτήματος I «Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών για την απόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α» (σελ. 24 - 25 ΦΕΚ) επιτρέπεται δεύτερη προσπάθεια και ως εκ τούτου η διαδικασία επαναλαμβάνεται μόνο μετά την ολοκλήρωση της πρώτης προσπάθειας, εφόσον δεν έχει επιτευχθεί ο απαιτούμενος χρόνος και δεν υπάρχει απόρριψη για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

4. Κατά τη δοκιμασία «Πέδηση εκτάκτου ανάγκης» της Ομάδας Α «Προετοιμασία Οχήματος,
Ειδικές Δοκιμασίες» του παραρτήματος I «Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών για την
απόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α» (σελ. 24 – 25 ΦΕΚ) η ακινητοποίηση του δικύκλου πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των 18 ή των 15 μέτρων για τις κατηγορίες Α1 και Α2 και Α αντίστοιχα.

5. Από τη διατύπωση της δοκιμασίας «Στάθμευση δεξιά ή αριστερά» της Ομάδας Α «Προετοιμασία Οχήματος, Ειδικές Διαδικασίες» του παραρτήματος II «Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών για την απόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE» (σελ. 30 ΦΕΚ) δεν λαμβάνεται υπόψη το εδάφιο: «Κατά την πραγματοποίηση του ελιγμού της οπισθοπορείας με συρμό ή αρθρωτό όχημα, επιτρέπεται ο έλεγχος της θέσης του οχήματος μέσα από το παράθυρο της καμπίνας οδήγησης, μόνο κατά τη διάρκεια των δύο επιτρεπόμενων στάσεων του οχήματος».
6. Λόγος απόρριψης κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας «Στάθμευση δεξιά ή αριστερά» της Ομάδας Α
«Προετοιμασία Οχήματος, Ειδικές Διαδικασίες» του παραρτήματος II «Πρακτική Εξέταση
Υποψηφίων Οδηγών για την απόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE» (σελ. 30 – 31 ΦΕΚ) είναι η απομάκρυνση από το πεζοδρόμιο του τροχού έστω και του ενός άξονα, σε απόσταση μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη για την κάθε κατηγορία οχήματος.

7. Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων των Δελτίων Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων
Οδηγών (Δ.Ε.Ε.) που κάθε Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών διαθέτει, θα γίνεται χρήση, κατά τη διενέργεια των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων, της εμπρόσθιας όψης των ήδη υπαρχόντων Δ.Ε.Ε., συμπληρωμένων με τα στοιχεία που η νέα απόφαση 552/88/4.1.2013 θέτει ως απαιτούμενα, ενώ στην οπίσθια όψη θα επικολλάται ή θα συρράπτεται φωτοαντίγραφο της οπίσθιας όψης των Μνημονίων Δοκιμασιών Προσόντων και Συμπεριφοράς, Τμήμα III, όπως αυτά ορίζονται στην εν λόγω απόφαση (σελ. 46 και 48 ΦΕΚ ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος).

8. Εάν υποψήφιος οδηγός έχει εκδώσει Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών (Δ.Ε.Ε.) για τις κατηγορίες Α σταδιακή και Α και δεν έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του, οφείλει να αιτηθεί για νέα κατηγορία, ανάλογα με την ηλικία του και να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) και της Υπουργικής Απόφασης 552/88/4.1.2013.

9. Υποψήφιοι όλων των κατηγοριών οχημάτων που έχουν μεν λάβει μέρος, έως και την 18/1/2013, στη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, έχουν όμως αποτύχει σε αυτή,
επαναπρογραμματίζονται για νέα εξέταση, εφόσον η πρακτική εκπαίδευσή τους πληροί τις
προϋποθέσεις της νέας απόφασης 552/88/4.1.2013 (π.χ. ώρες εκπαίδευσης). Σε κάθε άλλη
περίπτωση και από την 19/1/2013 απαιτείται η πραγματοποίηση του ελάχιστου αριθμού ωρών πρακτικής εκπαίδευσης ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 552/88/4.1.2013.

10. Τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.ΘΕ.Ε.Υ.Ο.) και οι Σχολές Οδηγών υποχρεούνται να τηρούν τα βιβλία που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 9 του π.δ. 208/2002 (Α’ 194) ως έχουν έως σήμερα μέχρι εξαντλήσεως των καταγραφών τους. 
Σε περίπτωση αντικατάστασής τους υποχρεούνται να τα θεωρήσουν στις οικείες Υπηρεσίες
Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, προκειμένου να είναι εφικτός ο έλεγχος της λειτουργίας των ΚΕ.ΘΕ.Ε.Υ.Ο. και των Σχολών Οδηγών από τα αρμόδια όργανα, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Οι διατάξεις του νόμου 4093/2012 (Α’222) του Υπουργείου Οικονομικών που επιφέρει τροποποιήσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων δεν επηρεάζει την υποχρέωση τήρησης των εν λόγω βιβλίων από τους υπόχρεους προς αυτό.

11. Αναφορικά με τις προδιαγραφές των εκπαιδευτικών μοτοσικλετών του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά και στον συνημμένο Πίνακα 1 «Τεχνικές απαιτήσεις εκπαιδευτικών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων» γίνεται στον κυβισμό τους αποδεκτή ανοχή της τάξης του ενός κυβικού (πχ. για την Α2 κατηγορία γίνονται αποδεκτά αναφορικά με τον κυβισμό τους τα 399 cm3 αντί των 400 cm3).

12. Καθ’ όλη τη διάρκεια των δοκιμασιών της Ομάδας Α «Προετοιμασία Οχήματος, Ειδικές
Δοκιμασίες» του παραρτήματος I «Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών για την απόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α» (σελ. 23 - 25 ΦΕΚ) η ανατροπή του οχήματος θεωρείται λόγος απόρριψης και σημειώνεται στο Σημείο Α1 του Μνημονίου (σελ. 46 ΦΕΚ). Σε περίπτωση που η ανατροπή του οχήματος σημειωθεί κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας της πορείας θεωρείται πρόκληση ατυχήματος και σημειώνεται στο σημείο Β4 του Μνημονίου.

13. Η ικανότητα του υποψηφίου οδηγού που η κάθε Σχολή Οδηγών οφείλει να βεβαιώνει με υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 της απόφασης 552/88/4.1.2013, αναφέρεται στην επάρκεια του υποψηφίου οδηγού για συμμετοχή στις εξετάσεις.

14. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, είτε αρχικά είτε κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η μη λειτουργία της ηχητικής προειδοποίησης, εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 7 της απόφασης 552/88/4.1.2013 (σελ. 15 – 16 ΦΕΚ). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η έλλειψη του προβλεπόμενου εξοπλισμού (πχ. προσκέφαλα, ενδεικτική λυχνία, βομβητής κλπ) σύμφωνα με τον οποίο το όχημα χαρακτηρίστηκε ως κατάλληλο για εκπαιδευτικό εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 της απόφασης 552/88/4.1.2013 (σελ.15 ΦΕΚ).

15. Ο κάθε εξεταστής για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α οφείλει, κατά τον αρχικό έλεγχο, να ελέγξει εάν ο υποψήφιος οδηγός φέρει τον απαραίτητο εξοπλισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 10 της απόφασης 552/88/4.1.2013 (σελ. 19 ΦΕΚ). Ειδικά για τις κατηγορίες Α1, Α2, Α ο εξεταστής οφείλει να διενεργήσει οπτικό έλεγχο (εξωτερικά) στο ρουχισμό που φέρει ο υποψήφιος και συγκεκριμένα εάν φέρει προστατευτικά στους αγκώνες, στους ώμους, στα γόνατα και στους βραχίονες.

16. Από την 19/01/2013 και έως την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του ν.4070/2012 (Α’ 82) περί του καθορισμού του είδους των εξετάσεων και των αντίστοιχων πιστοποιητικών αναφορικά με τη χορήγηση ή ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘiΣΗΣ), οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίζουν τα ιατρικά πιστοποιητικά όπως αυτά απαιτούνταν για την καταχώρηση του κωδικού «113» στην άδεια οδήγησης, ήτοι εξέταση για ΟΜΑΔΑ 2 από την αρμόδια πρωτοβάθμια επιτροπή (παθολόγος και οφθαλμίατρος) χωρίς, ωστόσο, να εισάγεται ο κωδικός «113» στις άδειες οδήγησης.

17. Συνημμένα δίνονται ενδεικτικές αναλυτικές καταστάσεις που συνοδεύουν την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της απόφασης 552/88/4.1.2013 (σελ. 12 ΦΕΚ). Αντίστοιχες αναλυτικές καταστάσεις θα συνοδεύουν και τις υπεύθυνες δηλώσεις (χωρίς το περιεχόμενο της εκπαίδευσης) της παραγράφου 3 του άρθρου 7 της απόφασης 552/88/4.1.2013 (σελ. 15 ΦΕΚ).

18. Τέλος αποστέλλονται συνημμένα τα παρακάτω:

α. Πίνακας 1 – Τεχνικές απαιτήσεις εκπαιδευτικών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
β. Σχέδιο 1 – Απεικόνιση χώρου δοκιμασίας κίνησης με αποφυγή εμποδίου και
γ. Σχέδιο 2 – Απεικόνιση χώρου πέδησης εκτάκτου ανάγκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣΕκπαιδευτικές Μοτοσικλέτες


Ενδεικτικές αναλυτικές καταστάσεις που συνοδεύουν την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της απόφασης 552/88/4.1.2013 (σελ. 12 ΦΕΚ). Αντίστοιχες αναλυτικές καταστάσεις θα συνοδεύουν και τις υπεύθυνες δηλώσεις (χωρίς το περιεχόμενο της εκπαίδευσης) της παραγράφου 3 του άρθρου 7 της απόφασης 552/88/4.1.2013 (σελ. 15 ΦΕΚ).
Μοτοσικλέτες και ΚΤΕΟ

KTEO

Νέο πρόγραμμα πρόσκλησης για MOTO νομού Αττικής.

Προσκαλούνται για τεχνικό έλεγχο οι δίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης η Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
1999 Από 01-01-2013 εως 28-02-2013
2000 Από 01-03-2013 εως  31-03-2013
2001 Από 01-04-2013 εως  30-04-2013
2002 Από 01-05-2013 εως  31-05-2013
2003 Από 01-06-2013 εως  30-06-2013
2004 Από 01-07-2013 εως  31-08-2013
2005 Από 01-09-2013 εως  31-10-2013
2006 Από 01-11-2013 εως  31-12-2013


Δικαιολογητικά για Εκπαιδευτικά δίκυκλα (Σχολών Οδηγών)
  • Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
  • Αστυνομική ταυτότητα και
  • Η άδεια λειτουργίας της σχολής.

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Οι Πρακτικές Δοκιμασίες για την απόκτηση άδειας οδήγησης  κατηγορίας: ΑΜ, Α1, Α2, Α


Για όλες τις δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους τηρούνται οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), όπως χρήση δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης, φώτων διασταύρωσης. Τα σφάλματα κατά την εκτέλεση των δοκιμασιών της Ομάδας Α που εμπίπτουν στην εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. δεν σημειώνονται ως σφάλματα και δεν αποτελούν λόγο απόρριψης του υποψηφίου.

1)    Έλεγχος οχήματος, χρήση κράνους και προστατευτικών
Γνώσεις επί των παρακάτω αναφερομένων συστημάτων, χειρισμός και διενέργεια ελέγχων για την οδική ασφάλεια στα: ελαστικά και κατάσταση αυτών, φρένα και κατάσταση αυτών, χειριστήρια και διακόπτες, ιμάντας ή αλυσίδα, λιπαντικά και λοιπά υγρά του δικύκλου (όπως στάθμη λαδιού, στάθμη υγρών φρένων, στάθμη υγρών μπαταρίας, στάθμη ψυκτικού υγρού), φώτα, δείκτες κατεύθυνσης και ηχητικό όργανο, καθρέπτες και νεκρές γωνίες, καθώς και των υποχρεωτικών εγγράφων οδηγού και οχήματος.
Επιπλέον, ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει, τη χρήση και λειτουργία του εγκεκριμένου προστατευτικού κράνους κλειστού τύπου, να τo φορά σωστά, να το ασφαλίζει και να το απασφαλίζει σωστά, να το αφαιρεί με ευκολία και να έχει την προστατευτική ζελατίνα κατεβασμένη. Επίσης ο υποψήφιος σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει να φορά το προστατευτικό κράνος, το αντανακλαστικό γιλέκο, καθώς και προστατευτικό ρουχισμό και συγκεκριμένα επενδύτη (μπουφάν), παντελόνι, γάντια και μπότες μοτοσικλέτας.
Λόγοι απόρριψης είναι: 
- Η μη γνώση των απαραίτητων ελέγχων των βασικών συστημάτων της μοτοσικλέτας και των  υποχρεωτικών εγγράφων οδηγού και οχήματος. 
Οι γνώσεις αυτές δεν απαιτείται να απαριθμούνται όλες από τον υποψήφιο αλλά αρκεί να απαντήσει σωστά σε τρείς (3) τουλάχιστον από τις τέσσερις (4) ερωτήσεις του εξεταστή.
- Η μη σωστή χρήση του εγκεκριμένου προστατευτικού κράνους κλειστού τύπου 
- Η μη σωστή χρήση του αντανακλαστικού γιλέκου.
- Η μη χρήση ή η μη σωστή χρήση του προβλεπόμενου προστατευτικού ρουχισμου. 
- Η μη στερέωση του δικύκλου στο στήριγμα (πλαϊνό ή κεντρικό). 
- Η ανατροπή του δικύκλου.
2)   Κίνηση και ακινητοποίησή δικύκλου χωρίς λειτουργία κινητήρα
Το δίκυκλο στηρίζεται στο κεντρικό ή πλαϊνό στήριγμα. Ο υποψήφιος στέκεται δίπλα στο δίκυκλο, πιάνει το τιμόνι με τα δύο χέρια, κατεβάζει το δίκυκλο από το κεντρικό ή το πλαϊνό στήριγμα, βγάζει ταχύτητα και περπατάει περίπου 10 μέτρα μεταφέροντας το όχημα, χωρίς να λειτουργεί ο κινητήρας του και χωρίς να απαιτείται τα φώτα διασταύρωσης να είναι αναμμένα. Στο τέλος της δοκιμασίας τοποθετεί το δίκυκλο στο στήριγμα του.
Λόγοι απόρριψης είναι:
·   Η ανατροπή του δικύκλου.
·   Η κίνηση του δικύκλου με το πλαϊνό στήριγμα μη αναδιπλωμένο.
·   Η μη στήριξη του δικύκλου στο στήριγμα του.
3)   Ελικοειδής διαδρομή με μικρή ταχύτητα (slalom)
Ο υποψήφιος πρέπει να οδηγήσει το δίκυκλο με κατάλληλη ταχύτητα, ανάμεσα από επτά (7) κώνους τοποθετημένους σε σειρά ανά τέσσερα (4) μέτρα (διαδρομή slalom) στο μέσο μιας λωρίδας πλάτους έξι (6) μέτρων χωρίς να απαιτείται η χρήση δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης. Στην περίπτωση εξέτασης των κατηγοριών ΑΜ και Α1 η παραπάνω απόσταση μεταξύ των κώνων περιορίζεται στα τρεισήμισι (3,5) μέτρα.
Λόγοι απόρριψης είναι:
·   Το πάτημα του ποδιού του υποψηφίου στο έδαφος.
·   Το μη κράτημα των ποδιών πάνω στα υποπόδια.
·   Το πάτημα των οριογραμμών της λωρίδας.
·   Η ανατροπή του δικύκλου.
·   Το άγγιγμα των κώνων.
4)   Κίνηση με μικρή ταχύτητα
Ο υποψήφιος πρέπει να οδηγήσει το δίκυκλο σε μια απόσταση εικοσιπέντε (25) μέτρων, σε οριζόντιο έδαφος, σε ευθεία πορεία εντός λωρίδας πλάτους σαράντα (40) εκατοστών. Η απόσταση αυτή πρέπει να διανυθεί σε χρόνο μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) δευτερολέπτων. Ο χρόνος αρχίζει με την είσοδο του εμπρόσθιου τροχού στη λωρίδα και τελειώνει με την έξοδο του ίδιου τροχού από τη λωρίδα αυτή. Ο χρόνος ελέγχεται με χρονόμετρο χειρός ή με ηλεκτρονικό χρονόμετρο που λαμβάνει ενδείξεις από επαφές στο έδαφος.  Η εκκίνηση γίνεται σε απόσταση  όχι μεγαλύτερη των τριών (3) μέτρων από την είσοδο στην αναφερόμενη λωρίδα.
Λόγοι απόρριψης είναι:
·   Το πάτημα του ποδιού του υποψηφίου στο έδαφος.
·   Το μη κράτημα των ποδιών πάνω στα υποπόδια.
·   Το πάτημα των οριογραμμών της λωρίδας.
·   Η ανατροπή του δικύκλου
·   Η κάλυψη της απόστασης σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των 15 δευτερολέπτων.
5)   Επιτάχυνση οχήματος με αλλαγή ταχυτήτων
Ο υποψήφιος πρέπει να διανύσει με το δίκυκλο μια απόσταση πενήντα (50) μέτρων σε οριζόντιο έδαφος και επιταχύνοντας σε όλο το μήκος της ειδικής λωρίδας, κινούμενος με ταχύτητα τουλάχιστον 30 km/h με δεύτερη ή τρίτη σχέση μετάδοσης σε ευθεία πορεία και εντός λωρίδας πλάτους σαράντα (40) εκατοστών. Η εκκίνηση γίνεται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των τριών (3) μέτρων από την είσοδο στην αναφερόμενη λωρίδα.
Λόγοι απόρριψης είναι:
·   Η μη αλλαγή μιας τουλάχιστον ταχύτητας εντός της ειδικής λωρίδας.
·   Η μη επιτάχυνση σε όλο το μήκος της ειδικής λωρίδας.
·   Το πάτημα των οριογραμμών της λωρίδας.
·   Η ανατροπή του δικύκλου.
·   Το πάτημα του ποδιού του υποψηφίου στο έδαφος.
·   Το μη κράτημα των ποδιών πάνω στα υποπόδια.
6)   Κίνηση με αποφυγή εμποδίου (εκτός της κατηγορίας ΑΜ)
Ο υποψήφιος πρέπει να διανύσει με το δίκυκλο εντός ειδικής λωρίδας, κλίσης έως 2%, πλάτους δύο (2) μέτρων μια απόσταση πενήντα πέντε (55) μέτρων και επιταχύνοντας σε όλο το μήκος της και σε χρόνο μικρότερο των οκτώ (8) δευτερολέπτων για την κατηγορία Α1 και μια απόσταση σαράντα (40) μέτρων και σε χρόνο μικρότερο των πέντε (5) δευτερολέπτων αντίστοιχα, για τις κατηγορίες Α2 και Α. Επιτρέπεται δεύτερη προσπάθεια για την επίτευξη των παραπάνω.
Εξερχόμενος από την παραπάνω λωρίδα, αποφεύγει ένα σταθερό εμπόδιο πλάτους δύο (2) μέτρων, οριοθετούμενο από κώνους, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση επτά (7) μέτρων και αξονικά με την λωρίδα αυτή, από δεξιά ή από αριστερά. Στη συνέχεια και σε απόσταση επτά (7) μέτρων, εισέρχεται σε μία άλλη ειδική λωρίδα αρχικού πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων, η οποία βρίσκεται αξονικά με την πρώτη και καταλήγει σε πλάτος δύο (2) μέτρων μετά από απόσταση επτά (7) μέτρων. Η εκκίνηση γίνεται στην αρχή της ειδικής λωρίδας των πενήντα πέντε (55) ή σαράντα (40) μέτρων αντίστοιχα και η δοκιμασία ολοκληρώνεται μετά την έξοδο του δικύκλου από τη δεύτερη ειδική λωρίδα δέκα (10) μέτρων.
Λόγοι απόρριψης είναι:
·   Το πάτημα των οριογραμμών των λωρίδων.
·   Η ανατροπή του δικύκλου.
·   Το πάτημα του ποδιού του υποψηφίου στο έδαφος.
·   Το μη κράτημα των ποδιών πάνω στα υποπόδια.
·   Υπέρβαση του χρόνου κίνησης εντός της ειδικής λωρίδας των πενήντα πέντε (55) ή σαράντα (40) σε χρόνο μεγαλύτερο των οκτώ (8) ή πέντε (5) δευτερολέπτων κατά περίπτωση.
·   Το άγγιγμα του εμποδίου.
7)   Πέδηση εκτάκτου ανάγκης (εκτός της κατηγορίας ΑΜ)
Ο υποψήφιος πρέπει να διανύσει με το δίκυκλο εντός ειδικής λωρίδας, κλίσης έως 2%, πλάτους δύο (2) μέτρων μια απόσταση πενήντα πέντε (55) μέτρων και επιταχύνοντας σε όλο το μήκος της και σε χρόνο μικρότερο των οκτώ (8) δευτερολέπτων για την κατηγορία Α1 και μια απόσταση σαράντα (40) μέτρων και σε χρόνο μικρότερο των πέντε (5) δευτερολέπτων αντίστοιχα, για τις κατηγορίες Α2 και Α. Επιτρέπεται δεύτερη προσπάθεια για την επίτευξη των παραπάνω. 
Μετά την έξοδο από την λωρίδα των πενήντα πέντε (55) μέτρων ή των σαράντα (40) μέτρων, πρέπει να φρενάρει και να ακινητοποιήσει το δίκυκλο μετά από απόσταση δεκαοκτώ (18) μέτρων για την κατηγορία Α1 και δεκαπέντε (15) μέτρων για τις κατηγορίες Α2 και Α.
Λόγοι απόρριψης είναι:
·   Το πάτημα των οριογραμμών της λωρίδας.
·   Η ανατροπή του δικύκλου.
·   Το πάτημα του ποδιού του υποψηφίου στο έδαφος.
·   Το μη κράτημα των ποδιών πάνω στα υποπόδια.
·   Υπέρβαση του χρόνου κίνησης εντός της ειδικής λωρίδας των πενήντα πέντε (55) ή σαράντα (40) σε χρόνο μεγαλύτερο των οκτώ (8) ή πέντε (5) δευτερολέπτων κατά περίπτωση.
·   Μη ακινητοποίηση του δικύκλου μετά από απόσταση δεκαοκτώ (18) και δεκαπέντε (15) μέτρων κατά περίπτωση.
8) Ακινητοποίηση, στάθμευση οχήματος και ασφαλής απομάκρυνση από αυτό
Ο υποψήφιος πρέπει να ακινητοποιήσει το δίκυκλο στη θέση στάθμευσης χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης, μετά να σβήσει τον κινητήρα (όχι από τον διακόπτη έκτακτης ανάγκης), να θέσει την 1η σχέση μετάδοσης στο κιβώτιο ταχυτήτων, να εκτείνει το πλάγιο στήριγμα, να αφαιρέσει τα κλειδιά από τον κεντρικό διακόπτη, να κατέβει από το δίκυκλο, και αφού βεβαιωθεί ότι το όχημα είναι σταθμευμένο, να απομακρυνθεί με ασφάλεια από αυτό.
Λόγοι απόρριψης είναι η μη ορθή εκτέλεση οποιασδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες. Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Τι είναι το ΠΕΙ;

Ερωτήσεις Απαντήσεις για το ΠΕΙ (Ι)

Τι είναι το ΠΕΙ;

Είναι η αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών είναι η Πιστοποίηση Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) που αποδεικνύεται με την καταχώρηση στη στήλη 12 σε ισχύουσες άδειες οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» και της ημερομηνίας λήξης ισχύος ΠΕΙ δίπλα στην κατηγορία Δ1 ή Δ ή Δ+Ε / Γ1 ή Γ ή Γ+Ε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας (Υ.Μ.Ε.Π.Ε.) όπως προβλέπεται στο π.δ. 74/2008 (Α΄112).

Ποιος είναι ο σκοπός των ΠΕΙ;
Η απόκτηση των Π.Ε.Ι. από τους οδηγούς λεωφορείων και φορτηγών σκοπεύει στην: 
• αύξηση της οδικής ασφάλειας,
• ενθάρρυνση της επικαιροποίησης και της διαρκούς αναβάθμισης των γνώσεων και ικανοτήτων των οδηγών,
• αναγνώριση και πιστοποίηση των επαγγελματικών ικανοτήτων των οδηγών,
• αναβάθμιση και κατοχύρωση του επαγγέλματος των οδηγών λεωφορείων και φορτηγών. 

Ποια είναι η διάρκεια των ΠΕΙ;
Όλα τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας (Αρχικής Επιμόρφωσης,Ταχύρρυθμης Αρχικής Επιμόρφωσης και Περιοδικής Κατάρτισης) έχουν 5ετή διάρκεια.

Περισσότερα....

www.zografos.com

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Αλλαγές στα διπλώματος οδήγησης.

Αλλαγές στα διπλώματος οδήγησης.
Σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα, που τίθεται σε ισχύ από τις 19 Γενάρη, αλλάζουν οι κατηγορίες με τη δημιουργία νέων, μειώνεται ο χρόνος ισχύος των διπλωμάτων, ενώ αυξάνονται τα υποχρεωτικά μαθήματα που από 20 γίνονται 25, όπως επίσης και τα μαθήματα θεωρίας.

Με τις νέες διατάξεις, μεταξύ άλλων, θεσπίζεται η ανανέωση του ερασιτεχνικού διπλώματος κάθε 15 χρόνια.
Για τα επαγγελματικά διπλώματα εξακολουθεί να ισχύει η ανανέωσή τους ανά πενταετία, ενώ μετά τη συμπλήρωση των 65 χρόνων, η ανανέωση της άδειας οδήγησης θα γίνεται ανά τριετία για όλους.
Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές αλλαγές και στις επαγγελματικές κατηγορίες, όπως περιγράφονται παρακάτω.
Οι κυριότερες αλλαγές, πέρα από την δημιουργία νέων κατηγοριών αδειών οδήγησης, είναι:
- Τα παράβολα για τις ιατρικές εξετάσεις παραμένουν στα 90 ευρώ και για την έκδοση της άδειας στα 30 ευρώ. Ωστόσο, θεσπίζεται παράβολο 10 ευρώ, το οποίο θα πληρώνουν οι υποψήφιοι κάθε φορά που θα επανεξετάζονται σε περίπτωση αποτυχίας. Σήμερα το παράβολο κοστίζει 6 ευρώ και πληρώνεται μία φορά.
- Καταργείται η κατηγορία Β για ΕΔΧ (ταξί). Κατ' επέκταση καταργείται και ο αντίστοιχος εθνικός κωδικός «113» που αφορούσε τις ιατρικές απαιτήσεις, οι οποίες θα προσδιοριστούν από την αρμόδια Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών.
- Ο υποψήφιος οδηγός δεν θα μπορεί πλέον να κάνει μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης εάν προηγουμένως δεν έχει επιτύχει στις εξετάσεις για τη θεωρητική εκπαίδευση (σήματα).
- Αίρεται η δεσμευτική λήξη της διοικητικής ισχύος των «ερασιτεχνικών» κατηγοριών αυτοδίκαια με τη λήξη της διοικητικής ισχύος των «επαγγελματικών» κατηγοριών π.χ. με τη λήξη της άδειας οδήγησης οχήματος κατηγορίας Γ και στην περίπτωση που αυτή δεν ανανεωθεί, επιτρέπεται και ισχύει η κατηγορία Β, χωρίς η τελευταία να συμπαρασύρεται από τη λήξη της «επαγγελματικής» άδειας οδήγησης, όπως έως σήμερα ισχύει.
- Η ανανέωση των αδειών οδήγησης των «επαγγελματικών» κατηγοριών συμπαρασύρει την ανανέωση των «ερασιτεχνικών» κατηγοριών, καθώς οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας που απαιτούνται για την ανανέωση των πρώτων υπερκαλύπτουν αυτές που απαιτούνται για την ανανέωση των «ερασιτεχνικών» κατηγοριών, π.χ. η ανανέωση της άδειας οδήγησης οχήματος κατηγορίας Γ που λήγει το 2014 και ανανεώνεται για 5 έτη (ήτοι μέχρι 2019) συμπαρασύρει και την ισχύ της κατηγορίας Β για 15 χρόνια (ήτοι μέχρι 2029), με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο ενδιαφερόμενος δεν ξεπερνά την ηλικία των 65 ετών.
- Καταργείται από 10/9/2014 ο εθνικός κωδικός «120» που αφορά στους επαγγελματίες οδηγούς (κατηγορίες Γ και Δ), καθώς η άσκηση επαγγέλματος συνδέεται πλέον με την κατοχή Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
- Καταργείται πλέον η υποχρέωση καταβολής παγίων τελών χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων κατά τη διαδικασία ανταλλαγής (μετατροπή) των ισχυουσών αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (καταβάλλονται κατά την ανανέωση της ελληνικής άδειας οδήγησης).
- Προβλέπεται ότι πολίτης που κρίνεται «μη ικανός» από τη Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (ΔΙΕ) και εντός 5 ετών δεν ανακτά τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές, υπόκειται σε οριστική αφαίρεση της άδειας οδήγησης (χάνει το δικαίωμα οδήγησης). Αν ανακτήσει, μετά την προαναφερόμενη 5ετία, τις παραπάνω προϋποθέσεις υπόκειται εκ νέου στη διαδικασία απόκτησης άδειας οδήγησης. Έως σήμερα, υποψήφιος που έχει κριθεί «μη ικανός» έχει δικαίωμα να εξετάζεται από ΔΙΕ ανά έτος χωρίς περιορισμό.
- Καθορίζονται ελάχιστες απαιτήσεις για τα αρχικά προσόντα και τη διαρκή εκπαίδευση των εξεταστών, καθώς επίσης για την επιτήρησή τους. Επίσης, εισάγονται κυρώσεις σε εκπαιδευτές οδηγών για έκδοση μη νόμιμων πιστοποιητικών υγείας. Παρόμοιες ποινές για τον ίδιο λόγο εισάγονται και για τους υποψηφίους οδηγούς και γιατρούς. Με τη διάταξη αυτή ο νομοθέτης θεραπεύει την έως σήμερα έλλειψη σχετικών κυρώσεων.
- Καταργούνται οι διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία ελέγχου για την άδεια οδήγησης από αιτούντες αναπηρική σύνταξη. Συγκεκριμένα, κάτοχος άδειας οδήγησης που υπέστη μείωση της σωματικής ή διανοητικής του ικανότητας, οφείλει να καταθέσει την άδεια οδήγησης, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση από ΔΙΕ και εφόσον αυτός κριθεί εκ νέου ικανός να την επαναποκτήσει.
Δίκυκλα
- Το νέο δίπλωμα για τα μοτοποδήλατα σε υποψηφίους άνω των 16 χρόνων, θα ονομάζεται ΑΜ και δεν θα εκδίδεται πλέον από την Τροχαία, αλλά, όπως και τα άλλα διπλώματα, από τις υπηρεσίες Μεταφορών.
- Ειδικά για τους υποψηφίους οδηγούς μοτοσικλετών, από τις 7 Φλεβάρη θα ισχύσουν δύο νέες δοκιμασίες στην πρακτική εξέταση: η κίνηση με ταχύτητα 50 χλμ. και η αποφυγή εμποδίων, και η κίνηση με ταχύτητα 50 χλμ. και ακινητοποίηση του δικύκλου σε συγκεκριμένη απόσταση.
Διευκρινίζεται ότι οι παλιές άδειες για δίκυκλα και ερασιτεχνικά διπλώματα, καθώς και όσες εκδοθούν από εξετάσεις που έχουν ολοκληρωθεί έως και τις 18 Ιανουαρίου, θα συνεχίσουν να ισχύουν, είτε μέχρι ο κάτοχός τους να συμπληρώσει την ηλικία των 65 ετών είτε μέχρι το 2033.


Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ | ΠΕΙ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | ΠΕΙ

Ξεκίνησε η χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ) για τους παλαιότερους οδηγούς!

Τί είναι το ΠΕΙ;
Είναι η αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών είναι η Πιστοποίηση Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) που αποδεικνύεται με την καταχώρηση στη στήλη 12 σε ισχύουσες άδειες οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» και της ημερομηνίας λήξης ισχύος ΠΕΙ δίπλα στην κατηγορία Δ1 ή Δ ή Δ+Ε / Γ1 ή Γ ή Γ+Ε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας (Υ.Μ.Ε.Π.Ε.) όπως προβλέπεται στο π.δ. 74/2008 (Α΄112).

Πόσο ισχύει;
Η ισχύς του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών είναι πέντε (5) έτη και ανανεώνεται εφόσον παρακολουθήσει επιτυχώς ο οδηγός το κατάλληλο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (Α΄112) και τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις της παρούσας απόφασης (περιοδική κατάρτιση).

Ποιά είναι η διάρκεια;
Απαιτούνται 35 ώρες κατάρτισης.
Που γίνονται;
Σε Πιστοποιημένα Κέντρα ΠΕΙ.
Απαιτούνται Εξετάσεις;
Όχι για την καταχώρηση του κοινοτικού αριθμού 95 αρκεί η βεβαίωση σπουδών!


www.zografos.com

zografos@zografos.com