Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Safe Drive© Προτεραιότητα η ασφάλεια στην εργασία και τις μετακινήσεις

Safe  Driving - Εκπαίδευση και αξιολόγηση οδηγών της S& B Βιομηχανικά Ορυκτά ΑΕ. 
 
Ολοκληρώθηκε ο τρίτος κύκλος  σεμιναρίων  εκπαίδευσης των οδηγών και συνεργατών τηςS&B στη Μήλο, στην Ασφαλή και Οικολογική Οδήγηση.
Η εκπαίδευση και η κατάρτιση περιελάμβανε τις βασικές οδηγητικές τεχνικές και προσεγγίσεις, για ένα νέο διαφορετικό τρόπο οδήγησης, τον οποίο αποκαλούμε διεθνώς Safe and Eco Driving©, και αναπτύχθηκε σε  6 αρθρωτά στάδια:
1. Αξιολόγηση θεωρητικής επάρκειας των οδηγών,  με χρήση εξελιγμένου λογισμικού, σε 20 επίκαιρες θεματικές ενότητες.
2. Βασικές καταγραφές των ποιοτικών οδηγητικών  χαρακτηριστικών τους, με χρήση simulators.
3. Πρακτική Εκπαίδευση (BTW)
4. Θεωρητική Εκπαίδευση και επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων αντίληψης.
6. Συνεχής παρακολούθηση (Follow up)  μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.
Καταγράφηκε  η συνολική αξιολόγηση του επιπέδου της οδήγησης της εκπαιδευόμενης ομάδας. Εντοπίστηκαν συνήθεις οδηγητικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται σήμερα και δημιουργούν ανασφάλεια στο οδόστρωμα.  Υποδείχτηκαν ασφαλείς οδηγητικές πρακτικές, ώστε να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων, σε θέματα ορθού και ασφαλούς χειρισμού των οχημάτων.
Στην εκπαίδευση, συμμετείχαν  σε όλους τους κύκλους, συνολικά 150 οδηγοί και συνεργάτες της S& B, οι οποίοι μυήθηκαν στις νέες τεχνικές ασφαλούς και οικολογικής οδήγησης.
Κοινός τόπος μετά το τέλος της εκπαίδευσης η άποψη ότι, η ασφαλής  οδήγηση είναι σήμερα ζητούμενο σε όλες μας τις μετακινήσεις, είναι μια μορφή προηγμένης οδήγησης, η οποία μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς και κατάρτισης όλων των εν δυνάμει οδηγών των οδοστρωμάτων.
Η εκπαίδευση και αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από το Πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης Safe Drive©, των Πρότυπων Σχολών Οδήγησης Ζωγράφος (www.zografos.com).
Στην εκπαιδευτική διαδικασία χρησιμοποιήθηκε η Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας (ΚΜΟΑ), εξελιγμένο λογισμικό αξιολόγησης, προσομοιωτές οδήγησης 4ης γενιάς και στοχοποιημένο μνημόνιο αξιολόγησης για το νησί. 
Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, η υπεύθυνη για το Ανθρώπινο Δυναμικό της Εταιρείας στη Μήλο, η κ. Ελένη Μπαρλαμπάνη δήλωσε:
"Η υλοποίηση του προγράμματος αποτελεί μέρος των πρωτοβουλιών που έχουμε σχεδιάσει στo πλαίσιo της Εταιρικής μας πολιτικής και συνδυάζει Οδική Ασφάλεια και Οικονομική/Φιλική προς το Περιβάλλον    οδήγηση. Ήταν μια σημαντική εμπειρία,  για,ερασιτέχνες αλλά και επαγγελματίες οδηγούς, που συμμετείχαν με μεγάλο ενδιαφέρον στην εκπαιδευτική διαδικασία. Φιλοδοξούμε  το επόμενο διάστημα να καταγράψουμε σημαντική βελτίωση στάσης κάθε οδηγού, διαφορετική οδηγητική συμπεριφορά, πιο ασφαλή και πιο φιλική προς το περιβάλλον.
Θα συνεχίσουμε  και στο 2012 και θα ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα με την ακολουθούμενη ανατροφοδότηση".
Ο υπεύθυνος εκπαίδευσης κ. Άρης Ζωγράφος δήλωσε:
"Προσπαθήσαμε μέσα από έναν  ιδιότυπο τρόπο οδήγησης, ο οποίος είναι προσαρμοσμένος, από όλους τους χρήστες του οδοστρώματος, στις συνθήκες και ανάγκες του νησιού και ο οποίος δεν είναι  πάντα συμβατός  με τους κανόνες ασφαλούς οδικής συμπεριφοράς, να αναδείξουμε καινούριους στόχους και αναφορές, στην σύγχρονη οδηγητική συμπεριφορά. Η προσπάθειά μας στόχευε τόσο στους επαγγελματίες  όσο και στους ερασιτέχνες  οδηγούς του χώρου, με γνώμονα τις απαιτήσεις της κυκλοφορίας  και τις ανάγκες του πλανήτη. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι πολλαπλά αισιόδοξα.
Κοινός παρονομαστής μετά το τέλος της εκπαίδευσης και το ζητούμενο σήμερα,    για όλους τους οδηγούς, είναι ο δείκτης ασφάλειας και οικολογικής συμπεριφοράς που βελτιώνονται, όσο συνεχίζει να κερδίζει έδαφος και μιμητές, η ασφαλής αμυντική και οικολογική οδήγηση."Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Eco Driving - Εκπαίδευση και αξιολόγηση οδηγών της ΤΝΤ.

Eco Driving - Εκπαίδευση και αξιολόγηση οδηγών της ΤΝΤ.
 
Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος   εκπαίδευσης των οδηγών και συνεργατών της ΤΝΤ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στην Οικολογική και Αμυντική Οδήγηση.
Η εκπαίδευση και η κατάρτιση περιελάμβανε βασικές οδηγητικές τεχνικές και προσεγγίσεις, για   ένα νέο διαφορετικό τρόπο οδήγησης, τον οποίο αποκαλούμε διεθνώς  Eco Driving, και αναπτύχθηκε σε   4 στάδια:
1. Συνολική αξιολόγηση της καθημερινής οδήγησης και το ποσοστό συμμετοχής των οδηγών στη μόλυνση του περιβάλλοντος.
 
2. Συνήθεις οδηγητικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται σήμερα και αναλυτική αξιολόγηση της απόδοσης των καυσίμων και της αδράνειας.
 
3. Οικολογική οδηγητική προσέγγιση, συμβουλές και παροτρύνσεις για μια νέα οδηγητική πρακτική…!

4. Αποτελέσματα και μαρτυρίες στην καινούργια οικολογική οδηγητική συμπεριφορά.

Συμμετείχαν στην εκπαίδευση εξήντα οδηγοί συνεργάτες, οι οποίοι μυήθηκαν στις νέες τεχνικές οδήγησης  που εξοικονομούν καύσιμα και προστατεύουν το περιβάλλον.
Η εκπαίδευση και αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από το Πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης Eco driving, των Πρότυπων Σχολών Οδήγησης Ζωγράφος (www.zografos.com).
Στην εκπαιδευτική διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν, εξελιγμένο λογισμικό αξιολόγησης και   προσομοιωτές οδήγησης 4ης γενιάς και καταγράφηκε η ενεργειακή ταυτότητα κάθε οδηγού και ο μοναδιαίος αριθμός  ECO_Z©

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, η υπεύθυνη της εταιρείας ΤΝΤ, η κ. Ρένα Σώτα δήλωσε:
"Η υλοποίηση του προγράμματος   αποτελεί μέρος των πρωτοβουλιών που έχουμε σχεδιάσει   για την πενταετία στα πλαίσια του εταιρικού μας αποτυπώματος και συνδυάζει Οδική Ασφάλεια   και Οικονομική /Φιλική προς το Περιβάλλον   οδήγηση. Ήταν μια σημαντική εμπειρία για όσους συμμετείχαν στην εκπαιδευτική διαδικασία το πως μπορούμε  να εξοικονομήσουμε καύσιμα και να επιβαρύνουμε με λιγότερους ρύπους CO2 την ατμόσφαιρα. Φιλοδοξούμε  το επόμενο διάστημα να καταγράψουμε σημαντική μείωση στην κατανάλωση καυσίμου και μια διαφορετική οδηγητική συμπεριφορά, πιο φιλική, πιο οικονομική, πιο ασφαλή. Αισιοδοξούμε να συνεχίσουμε μέσα στο 2012 και να ολοκληρώσουμε πιστοποίηση δεξιοτήτων σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 17024:2003 Conformity assessment».
Ο υπεύθυνος εκπαίδευσης κ. Άρης Ζωγράφος δήλωσε:
"Προσπαθήσαμε να αναδείξουμε καινούριους στόχους και αναφορές, στην σύγχρονη οδηγητική συμπεριφορά, για τους επαγγελματίες του χώρου, με γνώμονα τις απαιτήσεις της εποχής και τις ανάγκες του πλανήτη. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι πολλαπλά αισιόδοξα. Κοινός παρονομαστής μετά το τέλος της εκπαίδευσης και το ζητούμενο σήμερα,   για όλους τους οδηγούς, είναι ο δείκτης οικολογικής συμπεριφοράς που αυξάνεται, όσο συνεχίζει να κερδίζει έδαφος και μιμητές, η οικολογική οδήγηση."