Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Safe Drive© Προτεραιότητα η ασφάλεια στην εργασία και τις μετακινήσεις

Safe  Driving - Εκπαίδευση και αξιολόγηση οδηγών της S& B Βιομηχανικά Ορυκτά ΑΕ. 
 
Ολοκληρώθηκε ο τρίτος κύκλος  σεμιναρίων  εκπαίδευσης των οδηγών και συνεργατών τηςS&B στη Μήλο, στην Ασφαλή και Οικολογική Οδήγηση.
Η εκπαίδευση και η κατάρτιση περιελάμβανε τις βασικές οδηγητικές τεχνικές και προσεγγίσεις, για ένα νέο διαφορετικό τρόπο οδήγησης, τον οποίο αποκαλούμε διεθνώς Safe and Eco Driving©, και αναπτύχθηκε σε  6 αρθρωτά στάδια:
1. Αξιολόγηση θεωρητικής επάρκειας των οδηγών,  με χρήση εξελιγμένου λογισμικού, σε 20 επίκαιρες θεματικές ενότητες.
2. Βασικές καταγραφές των ποιοτικών οδηγητικών  χαρακτηριστικών τους, με χρήση simulators.
3. Πρακτική Εκπαίδευση (BTW)
4. Θεωρητική Εκπαίδευση και επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων αντίληψης.
6. Συνεχής παρακολούθηση (Follow up)  μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.
Καταγράφηκε  η συνολική αξιολόγηση του επιπέδου της οδήγησης της εκπαιδευόμενης ομάδας. Εντοπίστηκαν συνήθεις οδηγητικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται σήμερα και δημιουργούν ανασφάλεια στο οδόστρωμα.  Υποδείχτηκαν ασφαλείς οδηγητικές πρακτικές, ώστε να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων, σε θέματα ορθού και ασφαλούς χειρισμού των οχημάτων.
Στην εκπαίδευση, συμμετείχαν  σε όλους τους κύκλους, συνολικά 150 οδηγοί και συνεργάτες της S& B, οι οποίοι μυήθηκαν στις νέες τεχνικές ασφαλούς και οικολογικής οδήγησης.
Κοινός τόπος μετά το τέλος της εκπαίδευσης η άποψη ότι, η ασφαλής  οδήγηση είναι σήμερα ζητούμενο σε όλες μας τις μετακινήσεις, είναι μια μορφή προηγμένης οδήγησης, η οποία μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς και κατάρτισης όλων των εν δυνάμει οδηγών των οδοστρωμάτων.
Η εκπαίδευση και αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από το Πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης Safe Drive©, των Πρότυπων Σχολών Οδήγησης Ζωγράφος (www.zografos.com).
Στην εκπαιδευτική διαδικασία χρησιμοποιήθηκε η Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας (ΚΜΟΑ), εξελιγμένο λογισμικό αξιολόγησης, προσομοιωτές οδήγησης 4ης γενιάς και στοχοποιημένο μνημόνιο αξιολόγησης για το νησί. 
Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, η υπεύθυνη για το Ανθρώπινο Δυναμικό της Εταιρείας στη Μήλο, η κ. Ελένη Μπαρλαμπάνη δήλωσε:
"Η υλοποίηση του προγράμματος αποτελεί μέρος των πρωτοβουλιών που έχουμε σχεδιάσει στo πλαίσιo της Εταιρικής μας πολιτικής και συνδυάζει Οδική Ασφάλεια και Οικονομική/Φιλική προς το Περιβάλλον    οδήγηση. Ήταν μια σημαντική εμπειρία,  για,ερασιτέχνες αλλά και επαγγελματίες οδηγούς, που συμμετείχαν με μεγάλο ενδιαφέρον στην εκπαιδευτική διαδικασία. Φιλοδοξούμε  το επόμενο διάστημα να καταγράψουμε σημαντική βελτίωση στάσης κάθε οδηγού, διαφορετική οδηγητική συμπεριφορά, πιο ασφαλή και πιο φιλική προς το περιβάλλον.
Θα συνεχίσουμε  και στο 2012 και θα ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα με την ακολουθούμενη ανατροφοδότηση".
Ο υπεύθυνος εκπαίδευσης κ. Άρης Ζωγράφος δήλωσε:
"Προσπαθήσαμε μέσα από έναν  ιδιότυπο τρόπο οδήγησης, ο οποίος είναι προσαρμοσμένος, από όλους τους χρήστες του οδοστρώματος, στις συνθήκες και ανάγκες του νησιού και ο οποίος δεν είναι  πάντα συμβατός  με τους κανόνες ασφαλούς οδικής συμπεριφοράς, να αναδείξουμε καινούριους στόχους και αναφορές, στην σύγχρονη οδηγητική συμπεριφορά. Η προσπάθειά μας στόχευε τόσο στους επαγγελματίες  όσο και στους ερασιτέχνες  οδηγούς του χώρου, με γνώμονα τις απαιτήσεις της κυκλοφορίας  και τις ανάγκες του πλανήτη. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι πολλαπλά αισιόδοξα.
Κοινός παρονομαστής μετά το τέλος της εκπαίδευσης και το ζητούμενο σήμερα,    για όλους τους οδηγούς, είναι ο δείκτης ασφάλειας και οικολογικής συμπεριφοράς που βελτιώνονται, όσο συνεχίζει να κερδίζει έδαφος και μιμητές, η ασφαλής αμυντική και οικολογική οδήγηση."Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Eco Driving - Εκπαίδευση και αξιολόγηση οδηγών της ΤΝΤ.

Eco Driving - Εκπαίδευση και αξιολόγηση οδηγών της ΤΝΤ.
 
Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος   εκπαίδευσης των οδηγών και συνεργατών της ΤΝΤ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στην Οικολογική και Αμυντική Οδήγηση.
Η εκπαίδευση και η κατάρτιση περιελάμβανε βασικές οδηγητικές τεχνικές και προσεγγίσεις, για   ένα νέο διαφορετικό τρόπο οδήγησης, τον οποίο αποκαλούμε διεθνώς  Eco Driving, και αναπτύχθηκε σε   4 στάδια:
1. Συνολική αξιολόγηση της καθημερινής οδήγησης και το ποσοστό συμμετοχής των οδηγών στη μόλυνση του περιβάλλοντος.
 
2. Συνήθεις οδηγητικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται σήμερα και αναλυτική αξιολόγηση της απόδοσης των καυσίμων και της αδράνειας.
 
3. Οικολογική οδηγητική προσέγγιση, συμβουλές και παροτρύνσεις για μια νέα οδηγητική πρακτική…!

4. Αποτελέσματα και μαρτυρίες στην καινούργια οικολογική οδηγητική συμπεριφορά.

Συμμετείχαν στην εκπαίδευση εξήντα οδηγοί συνεργάτες, οι οποίοι μυήθηκαν στις νέες τεχνικές οδήγησης  που εξοικονομούν καύσιμα και προστατεύουν το περιβάλλον.
Η εκπαίδευση και αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από το Πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης Eco driving, των Πρότυπων Σχολών Οδήγησης Ζωγράφος (www.zografos.com).
Στην εκπαιδευτική διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν, εξελιγμένο λογισμικό αξιολόγησης και   προσομοιωτές οδήγησης 4ης γενιάς και καταγράφηκε η ενεργειακή ταυτότητα κάθε οδηγού και ο μοναδιαίος αριθμός  ECO_Z©

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, η υπεύθυνη της εταιρείας ΤΝΤ, η κ. Ρένα Σώτα δήλωσε:
"Η υλοποίηση του προγράμματος   αποτελεί μέρος των πρωτοβουλιών που έχουμε σχεδιάσει   για την πενταετία στα πλαίσια του εταιρικού μας αποτυπώματος και συνδυάζει Οδική Ασφάλεια   και Οικονομική /Φιλική προς το Περιβάλλον   οδήγηση. Ήταν μια σημαντική εμπειρία για όσους συμμετείχαν στην εκπαιδευτική διαδικασία το πως μπορούμε  να εξοικονομήσουμε καύσιμα και να επιβαρύνουμε με λιγότερους ρύπους CO2 την ατμόσφαιρα. Φιλοδοξούμε  το επόμενο διάστημα να καταγράψουμε σημαντική μείωση στην κατανάλωση καυσίμου και μια διαφορετική οδηγητική συμπεριφορά, πιο φιλική, πιο οικονομική, πιο ασφαλή. Αισιοδοξούμε να συνεχίσουμε μέσα στο 2012 και να ολοκληρώσουμε πιστοποίηση δεξιοτήτων σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 17024:2003 Conformity assessment».
Ο υπεύθυνος εκπαίδευσης κ. Άρης Ζωγράφος δήλωσε:
"Προσπαθήσαμε να αναδείξουμε καινούριους στόχους και αναφορές, στην σύγχρονη οδηγητική συμπεριφορά, για τους επαγγελματίες του χώρου, με γνώμονα τις απαιτήσεις της εποχής και τις ανάγκες του πλανήτη. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι πολλαπλά αισιόδοξα. Κοινός παρονομαστής μετά το τέλος της εκπαίδευσης και το ζητούμενο σήμερα,   για όλους τους οδηγούς, είναι ο δείκτης οικολογικής συμπεριφοράς που αυξάνεται, όσο συνεχίζει να κερδίζει έδαφος και μιμητές, η οικολογική οδήγηση."

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Δεν σας χρωστάμε τίποτα!

Μια ευγενική απάντηση στους πραιτωριανούς των Μνημονίων...!
Ούτε διαπραγμάτευση, ούτε αναδιαπραγμάτευση ούτε ανεξέλεγκτη ούτε ελεγχόμενη πτώχευση ούτε τα περίφημα ευρωομόλογα. Ολα αυτά είναι διαχειριστικές προτάσεις στο πλαίσιο του αστικού πολιτικού συστήματος που το αποτέλεσμα τους είναι να ξαναφορτωθούν τα βάρη σε κείνους που συνέχεια τα πληρώνουν. Ένας λαός ο οποίος μέσα στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα έχει πληρώσει πάνω από 500 δις σε χρέη και τοκοχρεολύσια και του λένε ότι χρεωστάει άλλα τόσα η μόνη απάντηση η οποία επιβάλλεται για να μην επέλθουν όροι αφανισμού της ύπαρξης του είναι να πει δεν σας χρωστάω τίποτα...!
Δείτε μιά άποψη εδώ: Βαθύ Κούρεμα!(;)


Κούρεμα 50% των 360 δισ. = 25 δισ.!

Σύγχρονη Αριθμητική...!

Κούρεμα 50% των 360 δισ. = 25 δισ.!
Του Γ. Δελαστίκ από το ΕΘΝΟΣ

Δυσάρεστες εκπλήξεις περιμένουν οποιονδήποτε απλό πολίτη επιχειρήσει να εφαρμόσει τα στοιχειώδη μαθηματικά που έμαθε στο σχολείο για να κάνει υπολογισμούς σχετικά με το δημόσιο χρέος της χώρας μας. Απορεί μάλιστα γιατί δεν χαιρόμαστε ως Ελληνες όταν γίνεται συζήτηση για "κούρεμα", δηλαδή μείωση του δημόσιου χρέους κατά 50% ή 60% ή ακόμη και 80% που προτείνουν κάποιοι στη συζήτηση που γίνεται σε διεθνές επίπεδο.

Η σκέψη του κόσμου είναι απλή: "Χρωστάει η Ελλάδα περίπου 360 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν το χρέος αυτό "κουρευτεί" κατά 50%, τότε θα χρωστάμε τα μισά, άρα 180 δισεκατομμύρια".
Αυτό λέει η λογική. Στην πράξη όμως ισχύουν πολύ, απίστευτα πολύ διαφορετικά πράγματα - τουλάχιστον βάσει της "ιστορικής" όπως την αποκαλούσε η κυβέρνηση, συμφωνίας των ηγετών της Ευρωζώνης την 21η Ιουλίου. Ας δούμε τα πράγματα αναλυτικά:
Εν πρώτοις εξαιρούνται από το "κούρεμα" ελληνικά κρατικά ομόλογα αξίας περίπου 60 δισ. ευρώ, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) - άρα κατά 50% υποτίθεται ότι θα μειωθούν τα υπόλοιπα χρέη του ελληνικού κράτους, αξίας 300 και όχι 360 δισ. ευρώ. Μη βιάζεστε! Εξαιρούνται από το "κούρεμα" άλλα 65 δισ. ευρώ που είναι τα δάνεια που έχει πάρει πρόσφατα η Ελλάδα από την τρόικα ΕΕ - ΔΝΤ - ΕΚΤ στη βάση του Μνημονίου - άρα πέσαμε στα 235 δισ. ευρώ που θα "κουρευτούν" κατά 50%.
Υπομονή, δεν τελειώσαμε ακόμη! Η "ιστορική" συμφωνία της 21ης Ιουλίου αφορά μόνο τα ελληνικά κρατικά ομόλογα που λήγουν μέχρι το 2020, όχι τα πιο μακροπρόθεσμου δανεισμού ομόλογα, τα οποία λήγουν μετά το 2020. Αυτά όμως δεν είναι και λίγα, ανέρχονται σε ομόλογα αξίας περίπου 40-45 δισ. ευρώ - άρα προς "κούρεμα" έχουν απομείνει πλέον μόνο 190-195 δισ. ευρώ από τα 360 του συνολικού μας χρέους!
Εχουμε κάτι λεπτομέρειες να ρυθμίσουμε ακόμη: "κούρεμα" δεν θα υποστούν και τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου τα οποία είναι εξ ορισμού βραχύβια (ετήσια, εξάμηνα, ακόμη και τρίμηνα) η αξία των οποίων ανέρχεται σε 15 δισ. ευρώ - άρα μας έχουν απομείνει προς "κούρεμα" γύρω στα 175 - 180 δισ. ευρώ. Από αυτά πρέπει να αφαιρεθούν ακόμη περίπου 20 δισεκατομμύρια, τα οποία αντιστοιχούν σε άλλα δάνεια που έχει συνάψει το ελληνικό δημόσιο. Εδώ τελειώσαμε!
Κάνοντας τη σούμα βλέπουμε ότι από τα 360 δισ. του συνολικού δημόσιου χρέους έχουν ήδη αφαιρεθεί τουλάχιστον τα 200 δισ. και απέμειναν προς "κούρεμα" κατά 50% μόνο τα 160 δισ.!
Πριν πείτε όμως "έστω με "κούρεμα" 50% των 160 δισ. γλιτώνουμε τουλάχιστον 80 δισ. ευρώ που δεν είναι και λίγα" πρέπει να σας πούμε μερικά ακόμη επώδυνα μυστικά.
Από αυτά τα 160 δισ. ευρώ που απέμειναν πάνω από 100 δισ. βρίσκονται στα χέρια ελληνικών τραπεζών, ελληνικών ασφαλιστικών ταμείων και ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών. Θα εξετάσουμε χωριστά τι σημαίνει αυτό και τι προκύπτει ως αποτέλεσμα του "κουρέματος" αυτών των 100 και πλέον δισ. ευρώ που βρίσκονται σε ελληνικά χέρια. Εδώ απλώς θέλουμε να επισημάνουμε ότι τελικά είναι - δεν είναι καμιά εξηνταριά δισ. ευρώ αυτά που βρίσκονται στα χέρια ξένων ιδιωτικών τραπεζών και άλλων ιδιωτών.
Αν προσθέσουμε το γεγονός ότι δεν έδειξαν καμιά προθυμία να σπεύσουν όλοι να συμμετάσχουν στο εθελοντικό πρόγραμμα "κουρέματος" το προσδοκώμενο κέρδος από αυτούς κυμαίνεται γύρω στα 20-25 δισ. ευρώ αν υποθέσουμε δηλαδή ότι από αυτούς που κατέχουν τα 60 δισ. προσέρχονται στο "κουρείο" κατά 50% οι κάτοχοι ομολόγων αξίας 40-50 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Βάσει των διευθετήσεων της 21ης Ιουλίου δηλαδή και με τους υπολογισμούς που κάναμε το κέρδος της Ελλάδας μέχρι στιγμής από το "κούρεμα" κατά 50% των 360 δισ. ευρώ του δημόσιου χρέους ανέρχεται σε... 20-25 δισεκατομμύρια!!! Φυσικά τίποτα δεν απαγορεύει όλες αυτές οι ρυθμίσεις να αλλάξουν αύριο.
Επιδείνωση
Χρέη προς ξένους τα χρέη προς Ελληνες
ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΕΣ εξελίξεις προκαλεί το "κούρεμα" κατά 50% της αξίας των κρατικών ομολόγων ύψους άνω των 100 δισ. ευρώ που κατέχουν οι ελληνικές τράπεζες, τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία και οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες. Τυπικά, το δημόσιο χρέος θα μειωθεί κατά 50 δισ. Με τη μείωση όμως ούτε οι τράπεζες θα έχουν λεφτά για να πληρώσουν στους καταθέτες τους ούτε τα ταμεία θα μπορούν να δίνουν συντάξεις! Για να μη γίνει αυτό, το κράτος θα τους δανείσει αμέσως σχεδόν όσα λεφτά τους πήρε. Οι τράπεζες και τα ταμεία θα χρωστούν τα λεφτά στο Δημόσιο πλέον. Επειδή όμως η κυβέρνηση δεν έχει λεφτά να τους δανείσει, πρέπει να δανειστεί τα λεφτά αυτά από το εξωτερικό! Ετσι το δημόσιο χρέος θα ξαναγίνει όσο ήταν και επιπλέον αυτά που χρώσταγε σε ελληνικά ιδρύματα, το κράτος θα τα χρωστάει τώρα σε ξένους!

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

Η χαμένη τιμή του χλιδόφτωχου

ALL WRITE 

Η συντριβή του συστήματος και το τέλος του διεστραμμένου «εγώ».

Χειρότερο απ’ το βλέμμα ενός δαρμένου σκύλου είναι το βλέμμα ενός ανθρώπου σαν δαρμένου σκύλου. Το βλέμμα του φόβου που δεν τον φιλτράρει η λογική, που δεν τον αναιρεί καμιά ελπίδα. Δεν υπάρχει χειρότερος φόβος απ’ τον αόριστο φόβο. Δεν ξέρεις τι πρέπει να φοβάσαι και καταλήγεις να φοβάσαι τα πάντα. Λίγο πριν απ’ το τέλος, φοβάσαι τον φόβο σου και καταλήγεις να φοβάσαι τον εαυτό σου.


Γέμισαν οι δρόμοι τέτοια βλέμματα. Άνθρωποι που δεν ξέρουν τι πρέπει να φοβούνται, σαν τα σκυλιά που περιμένουν το χτύπημα. Πού πάμε; Τι θα μας συμβεί; Κανένας δεν μπορεί ν’ απαντήσει αλλά και κανένας δεν θέλει. Τι κακό θα συμβεί; Θα χάσουμε τη δουλειά μας, το σπίτι; Θ’ αναγκαστούμε να ζήσουμε με λιγότερα; Η τηλεόραση 52 ιντσών δεν θα προσφέρει καμιά απόλαυση; Θ’ αναγκαστούμε να ψάχνουμε στα σκουπίδια; Θα είμαστε υποχρεωμένοι να πίνου- με ρετσίνα με τον γείτονα που δεν γνωρίζουμε καν, όπως σ’ εκείνες τις ταινίες με τον Ρίζο και τη Βλαχοπούλου; Υπάρχει περίπτωση να χτυπήσει η πόρτα και να είναι ο διπλανός που ζητάει ένα λεμόνι; Ποιο απ’ όλα είναι το δικό μας σενάριο;

Δεν είμαι σίγουρος πως η πτώχευση είναι η καταστροφή της Ελλάδας. Προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτό που θα πτωχεύσει. Η Παιδεία των προσωπικών Πανεπιστημίων και της κομματικής συναλλαγής; Οι εφορίες της διαφθοράς; Τα νοσοκομεία με το φακελάκι; Μήπως θα συντριβεί το πολιτικό μας σύστημα, αυτή η μεγάλη αποθήκη με ψεύτες, φαφλατάδες και ανεπάγγελτους; Θ’ αναγκαστεί ο Δημήτρης Ρέππας να γίνει οδοντογιατρός, ο Καραμανλής δικηγόρος και ο Βενιζέλος αδύνατος; Ποια, αλήθεια, είναι η μεγάλη καταστροφή που φοβόμαστε;

Υπάρχουν πολλά που θα χάσουμε, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτά που δικαιούμαστε και πολύ περισσότερο αυτά που χρειαζόμαστε. Στη γειτονιά μου θα κλείσουν τα 7 καταστήματα μανικιούρ-πεντικιούρ και τα 6 κομμωτήρια και θα μείνει μόνο ο ένας φούρνος που θα πουλάει είδος ανάγκης: ψωμί. Οι κυρίες θα πάψουν να ισορροπούν επικίνδυνα πάνω σε αφόρετες γόβες και τεχνητές επιθυμίες. Οι τράπεζες δεν θα έχουν διακοποδάνεια. Ο Ρέμος δεν θα βρίσκει κανέναν να του ρίξει δυο γαρύφαλλα. Η Φιλιππινέζα δεν θ’ αναθρέφει πια τα παιδιά. Οι σύγχρονες μανάδες ίσως δεν θ’ αναφωνούν «δεν αντέχω», γιατί θ’ ανακαλύψουν τη σημασία και της λέξης και της αντοχής. Τα παιδιά μας, όταν βγάζουν με 10 το λύκειο, θα πηγαίνουν σε κάποια τεχνική σχολή και όχι στο ιδιωτικό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου που αναλαμβάνει να βαφτίσει τους κατιμάδες επιστήμονες με το αζημίωτο.

Ίσως χρησιμοποιούμε το κινητό τηλέφωνο όπως σε όλη την Ευρώπη, για να επικοινωνούμε και όχι για να εξευτελιζόμαστε. Το «ουάου» θα πάψει να είναι το υποκατάστατο του οργασμού στις κουβέντες που ψάχνουν την επιβεβαίωση της ανοησίας. Μπορεί να ψάξουμε περισσότερο τον πραγματικό οργασμό, μαζί με τους κανονικούς ανθρώπους που θα μας κάνουν να τους εκτιμάμε. Θ’ αρχίσουμε να αξιολογούμε ποιος είναι ικανός και χρήσιμος και όχι αναγνωρίσιμος.Οι μανάδες δεν θα ζητάνε αυτόγραφο από την Τζούλια για τις κόρες τους.

Πιο πολύ, νομίζω, θα καταστρέψουμε με τα χέρια μας εκείνο το διεστραμμένο «εγώ» που επιμένει να μας αξιολογεί και να μας συγκρίνει με βάση τις πισίνες, τη μάρκα του αυτοκινήτου και τις κακόγουστες καρό ταπετσαρίες που φοράμε επειδή γράφουν Burberry. Μπορεί να μη θέλουμε πια να γίνουμε πλούσιοι, αλλά ουσιαστικοί. Μπορεί ίσως και ν’ αγαπηθούμε περισσότερο, ανακαλύπτοντας τη συλλογικότητα και το ενδιαφέρον για μια ζωή που είναι κοινή. Οι επιπόλαιοι θα ξαναγίνουν επιπόλαιοι και δεν θα είναι πια τρέντι.

Οι αγρότες θα επιστρέψουν στα χωράφια. Και οι Ουκρανές, που έτρωγαν τις ψεύτικες επιδοτήσεις, στα σπίτια τους. Στα καφενεία των χωριών θα συζητάνε ξανά ποιο παιδί πρόκοψε και όχι ποιο πήγε σε ριάλιτι. Οι DJs, οι image makers, οι κουρείς σκύλων, ίσως χρειαστεί να βρουν μια άλλη δουλειά.

Το σύστημα της αξιολόγησής μας θ’ αλλάξει και ίσως απαιτήσουμε πραγματικά να τιμωρηθούν αυτοί που τα έφαγαν. Παρουσία μας, πάντα. Ίσως δεν ξαναψηφίσουμε εκείνους που μας έφεραν σε αυτήν τη θέση. Και ίσως καταλάβουμε πως τα κοράκια του εξτρεμιστικού καπιταλισμού, που φαίνονταν καναρίνια μέσα από τα κουστούμια και τις τηλεοράσεις, ήταν αυτοί που μας εξαπάτησαν την ώρα που ζαλιζόμασταν με Johnnie Black. Ίσως ψάξουμε για μια πιο δίκαια ζωή, χωρίς να μετράμε την απόδοση δίκιου με τη σύγκριση τραπεζικών λογαριασμών.

Μπορεί ξαφνικά οι καλλιτέχνες ν’ αρχίσουν να παράγουν κι αυτοί, πατώντας σε αυτό που είναι ζωή και όχι στις κρατικές επιδοτήσεις, σαν να πουλάνε βαμβάκι, και στις δημόσιες σχέσεις.

Δεν είμαι σίγουρος πως όλα αυτά είναι κακά. Ναι, θα υπάρξουν χιλιάδες άνεργοι. Θα χτυπηθεί το Δημόσιο. Αυτό που βρίζουμε όλοι πως είναι αντιπαραγωγικό, μας ταλαιπωρεί και δεν μας εξυπηρετεί. Θ’ απολυθούν κάποιοι απ’ αυτούς που μπήκαν με ρουσφέτι, γλείψιμο, αναξιοπρέπεια. Τα επαρχιακά μουσεία της χώρας δεν θα έχουν δέκα κηπουρούς, θα καταργηθούν οι «Οργανισμοί Αναξιοπαθούντων Κορασίδων» και οι «Πολιτιστικοί σύλλογοι για τη σουρεαλιστική προσέγγιση της ζωής του Λάμπρου Κατσώνη». Οι ανύπαντρες κόρες αξιωματικών δεν θα παίρνουν επίδομα. Και όσες απ’ αυτές είναι επώνυμες δεν θα είναι «κατά του γάμου από άποψη», για να παίρνουν το επίδομα.

Φοβάμαι, όπως όλοι. Αλλά θέλω και να συντριβεί ένα σύστημα που αναπαράγει τη σαπίλα. Που βαφτίζει Δημοκρατία τον διεφθαρμενο του εαυτό, Δικαιοσύνη την ατιμωρησία του κι ευτυχία την κενότητα και τον ευδαιμονισμό. Φοβάμαι. Γι’ αυτό θέλω να τελειώνουμε.

 ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΒΑΞΕΒΑΝΗ (http://www.lifo.gr/mag/columns/4245)

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

Βούλιαξε η Αθήνα από διαδηλωτές!

Βούλιαξε η Αθήνα από διαδηλωτές!

Ασφυκτικά γεμάτη η Πατησίων από το ύψος του Μουσείου ως τα Χαυτεία, στην Ομόνοια, με χιλιάδες κόσμο και στα πεζοδρόμια. Φίσκα η Πανεπιστημίου από την Ομόνοια ως το Σύνταγμα. Τίγκα, την ίδια στιγμή, η Σταδίου από την Ομόνοια μέχρι το Σύνταγμα και στη συνέχεια εντελώς γεμάτη όχι μόνο πάνω και κάτω η πλατεία, αλλά και ολόκληρη η Φιλελλήνων ως το τέρμα της, στη Ρωσική Εκκλησία, με τον κόσμο να βγαίνει στην Αμαλίας, να τη γεμίζει εντελώς ως τη Βουλή από τη μια πλευρά και ως τους Στύλους του Ολυμπίου Διός από την άλλη. Παράλληλα, χιλιάδες διαδηλωτές στην Ακαδημίας, αλλά και στην 3ης Σεπτεμβρίου.
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η συμμετοχή του λαού της Αθήνας στη χθεσινή διαδήλωση διαμαρτυρίας εναντίον της κυβερνητικής πολιτικής του Γιώργου Παπανδρέου, η οποία σε αυτή τη φάση συμπυκνώνεται στο πολυνομοσχέδιο που θα ψηφίσει σήμερα η Βουλή. Οι ξένοι ανταποκριτές μετέδωσαν από την Αθήνα ότι το πλήθος που συμμετείχε ανερχόταν σε 500.000 άτομα!
Αναμφισβήτητα επρόκειτο για τη μεγαλύτερη διαδήλωση που έχει γίνει ποτέ στην πρωτεύουσα για εργασιακά θέματα - πολύ μεγαλύτερη από εκείνη κατά του "ασφαλιστικού Γιαννίτση" που σηματοδότησε την αρχή του τέλους της κυβέρνησης Σημίτη, παρά την απομάκρυνση του "ενόχου" από το υπουργείο Εργασίας - Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ενα απόκοσμο αίσθημα ανατριχίλας προκαλούσαν τα χιλιάδες κλειστά καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και των συνοικιών της πρωτεύουσας, ενώ για πρώτη φορά στη ζωή του ο γράφων είδε κλειστά όλα ανεξαιρέτως τα καταστήματα ακόμη και στο... Μοναστηράκι (!), όπου οποιαδήποτε ημέρα του χρόνου όλο και κάποια είναι ανοιχτά. Είναι γνωστό ότι οι έμποροι και οι πάσης φύσεως καταστηματάρχες με εξαιρετική δυσκολία κλείνουν τα μαγαζιά τους και η καθολική πειθαρχία τους αυτή τη φορά υποδηλώνει την πλήρη ρήξη των σχέσεων της κυβέρνησης Παπανδρέου με το πολυπληθέστερο και σημαντικότατο τμήμα των μικρομεσαίων, που παραδοσιακά αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της επιρροής του ΠΑΣΟΚ.
Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι η κολοσσιαία διαδήλωση δεν πρόκειται να επηρεάσει ούτε κατ' ελάχιστον τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι σήμερα σίγουρα θα υπερψηφίσουν το πολυνομοσχέδιο Βενιζέλου, εναντίον του οποίου έχει ξεσηκωθεί ολόκληρη η Ελλάδα. Ουδείς ποτέ αμφέβαλλε περί αυτού - άλλωστε υπάρχουν άφθονα "εξαπτέρυγα", κατά την ευρηματική έκφραση του Αντώνη Σαμαρά, τα οποία θα ήταν πρόθυμα με την ψήφο τους στη Βουλή να συνδράμουν την κυβέρνηση, αν κάποιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ παρουσίαζαν καθυστερημένη εκδήλωση τάσεων αποσκίρτησης.
Η εκ των προτέρων βέβαιη υπερψήφιση του επίδικου νομοσχεδίου δεν αναιρεί όμως το γεγονός ότι το πρωτοφανές χθεσινό συλλαλητήριο συνιστά συντριπτική πολιτική ήττα για τον Γ. Παπανδρέου και την κυβέρνησή του. Η συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων λαού κατέδειξε με τρόπο αδιαφιλονίκητο ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει πλέον κοινωνικά ερείσματα στους εργαζομένους και στα μεσαία κοινωνικά στρώματα. Δεν είναι σε θέση πλέον να ασκήσει πολιτική κοινωνικών συμμαχιών ώστε να μπορέσει να κρατηθεί στην εξουσία.
Πόσω μάλλον που το χθεσινό τεράστιο συλλαλητήριο, που άφησε άφωνους τους ξένους ανταποκριτές και απεσταλμένους ξένων μέσων ενημέρωσης στην Αθήνα, διεύρυνε το ρήγμα μεταξύ του κρατικού μηχανισμού και της κυβέρνησης Παπανδρέου. Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα διαδήλωσαν κατά της κυβερνητικής πολιτικής, την οποία προφανώς αρνούνται να υπηρετήσουν όχι μόνο δημιουργικά και ευσυνείδητα, αλλά ακόμη και τυπικά και εικονικά. Γνωρίζουμε ότι γινόμαστε κουραστικοί επαναλαμβάνοντάς το, αλλά καμιά κυβέρνηση στον κόσμο πουθενά και ποτέ δεν διανοήθηκε καν να κυβερνήσει έχοντας τον κρατικό μηχανισμό εχθρικό απέναντί της.
Προφανώς δεν έχουν αντιληφθεί ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί του τι σημαίνει π.χ. για τους Γερμανούς ή τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να βλέπουν όλα τα υπουργεία της χώρας υπό κατάληψη, τι σημαίνει για τους ξένους επικυρίαρχους να περνούν στην Πλατεία Συντάγματος και από το κτίριο του υπουργείου Οικονομικών να ακούγεται το τραγούδι των Ιταλών... ανταρτών "Μπέλα τσάο"!

ΒΑΡΥ ΚΛΙΜΑ
Προεόρτια εξελίξεων
Αναπότρεπτες δεν μπορεί ακόμη να χαρακτηρίσει κανείς τις πολιτικές εξελίξεις. Θα ήταν υπερβολή. Περιμένοντας να δούμε τι θα συμβεί και σήμερα -εννοούμε έξω από τη Βουλή, όχι μέσα σε αυτήν- θα σχηματίσουμε μια πληρέστερη εικόνα περί του αν είναι σε θέση αυτή η κυβέρνηση να συνεχίσει να ασκεί την εξουσία υπό το βάρος τόσο ισχυρών λαϊκών αντιδράσεων. Ευνόητο είναι πως μια τέτοια διαρκής σύγκρουση κυβέρνησης - λαού συντηρεί ένα μόνιμο κλίμα πολιτικοκοινωνικής αστάθειας, η οποία εύκολα μπορεί να εκφυλιστεί σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις χάους. Η προχθεσινή πάντως ομιλία του πρωθυπουργού προς τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τον εμφάνισε ως ηγέτη ευρισκόμενο στο τέλος της ηγεμονίας του.

Γιώργος Δελαστίκ απο το ΕΘΝΟΣ

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου, σηκώνουμε χειρόφρενο...!


Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου, σηκώνουμε χειρόφρενο...!
Η ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την ΕΣΕΕ καλεί όλους τους Επαγγελματίες-Βιοτέχνες-Εμπόρους να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους, εκδηλώνοντας την αντίθεσή τους για τα νέα μέτρα που σε συνδυασμό με αυτά του μεσοπρόθεσμου οδηγούν τις μικρές επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σε αυτές σε οικονομική και κοινωνική περιθωριοποίηση.
-  Η διαχείριση της Οικονομικής και Κοινωνικής Κρίσης, μόνο με διλήμματα, δεν αποτελεί λύση.
-  Η επιλογή ανάμεσα στην καταστροφή ή την μεγαλύτερη καταστροφή που τίθενται συνεχώς και εξουθενωτικά προς την ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή.
-  Πρέπει να μπει φρένο:
 • στην υπερφορολόγηση επιχειρήσεων, εργαζόμενων και συνταξιούχων (ΦΠΑ – έμμεσοι φόροι – κατάργηση αφορολόγητου ορίου – έκτακτες εισφορές – τέλος επιτηδεύματος – τέλος ακινήτων).
 • Στον περαιτέρω περιορισμό εισοδημάτων
 • Στις δραστικές μειώσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα με την κατάργηση της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε..
 • Στην ολιγοπώληση της αγοράς (ειδικές οικονομικές ζώνες – υπερεμπορικά κέντρα).
 • Στην εξάπλωση του παρεμπορίου και της παραοικονομίας.
Πρέπει να μπει φρένο στην υφεσιακή πορεία της χώρας που παράγει “λουκέτα”, ανεργία, φτωχοποίηση, ελλείμματα και ακόμα μεγαλύτερα χρέη.
-  Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με τα μέτρα που επιβάλουν οι δανειστές μας.
-  Ούτε με μονοδιάστατες και ανεκπλήρωτες έως τώρα επιθυμίες για πλημμυρίδα μεγάλων επενδύσεων και επενδυτών !!!
-  Η καλύτερη και αμεσότερη απάντηση στο μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας, την ύφεση, δεν είναι άλλη από το ξεκίνημα της οικονομικής και επενδυτικής δραστηριότητας των Μικρών επιχειρήσεων (της πραγματικής οικονομίας), που σύμφωνα και με την Ε.Ε. αποτελούν την “Ραχοκοκαλιά της ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ” σε Ευρώπη και Ελλάδα.

ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

Ευφυή Συστήματα Μεταφορών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, σε συνεργασία με την Οδική Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο ITS 2011.


Tα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (Intelligent Transportation Systems) αποτελούν τεχνολογία αιχμής στις μεταφορές, την συγκοινωνιακή υποδομή και τα δίκτυα και συμβάλλουν ουσιαστικά στον σχεδιασμό για άνετες, γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις.
Το Συνέδριο προσφέρει την ευκαιρία σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ερευνητές, μελετητές, κατασκευαστές, άλλους επαγγελματίες να ανταλλάξουν απόψεις στην εξέταση προβλημάτων και λύσεων, νέων τεχνολογιών, σύγχρονων εξελίξεων σε θέματα Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων.

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστηµίου Πατρών
Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, σε συνεργασία με την Οδική Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο ITS 2011. Tα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (Intelligent Transportation Systems) αποτελούν τεχνολογία αιχμής στις μεταφορές, την συγκοινωνιακή υποδομή και τα δίκτυα και συμβάλλουν ουσιαστικά στον σχεδιασμό για άνετες, γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις. Το Συνέδριο προσφέρει την ευκαιρία σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ερευνητές, μελετητές, κατασκευαστές, άλλους επαγγελματίες να ανταλλάξουν απόψεις στην εξέταση προβλημάτων και λύσεων, νέων τεχνολογιών, σύγχρονων εξελίξεων σε θέματα Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων.
Θέματα του Συνεδρίου ITS 2011
 • Eυφυής Πληροφόρηση για την Κυκλοφορία και την Μετακίνηση (intelligent transportation and traffic information and info-mobility)
 • Eυφυής Διαχείριση και Ελεγχος Κυκλοφορίας (intelligent traffic management and control)
 • Eυφυής Πλοήγηση (intelligent vehicle navigation)
 • Eυφυή Συστήματα Ασφαλείας (intelligent safety and security)
 • Ευφυή Συνεργατικά Συστήματα (intelligent cooperative systems)
 • Eυφυής Διαχείριση Στόλου (intelligent fleet management)
 • Eυφυή Πράσινα Συστήματα Μεταφορών (intelligent green transportation systems)
 • Eυφυής Διαχείριση Δεδομένων Μεταφορών (intelligent transport data management)
 • Αλληλοεπικοινωνία Οδηγού και Οχήματος (human-vehicle interface)
Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου είναι ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Γ. Στεφανίδης.  Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου είναι ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Ε. Ματσούκης.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Στο Συνέδριο ITS 2011 γίνονται δεκτές:
-  Επιστημονικές εργασίες έως 6000 λέξεις, για ανεξάρτητη κρίση από 3 αξιολογητές.
-  Τεχνικές παρουσιάσεις έως 3000 λέξεις σε προβλήματα, λύσεις, αξιολόγηση νέων τεχνολογιών,
και αποτελέσματα έργων για κρίση στη βάση σύντομης περίληψης.
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο Διεθνές Συνέδριο μπορούν να αποστείλουν στην διεύθυνση yjste@upatras.gr:
Όλες οι εργασίες, και επιλεγμένες παρουσιάσεις, που θα γίνουν δεκτές θα συμπεριληφθούν στα “Proceedings ITS 2011” που θα εκτυπωθούν.  Γλώσσες του Συνεδρίου: Ελληνική και Αγγλική. 

Πληροφορίες θα δίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνεδρίου:
www.spoudmet.civil.upatras.gr καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.odomel.gr
Ειδική Συνεδρία:  Νέα Συστήματα Εξοπλισμού Οδών
Στα πλαίσια του Συνεδρίου θα διεξαχθεί ειδική συνεδρία με θέμα τις νεότερες εξελίξεις σε συστήματα εξοπλισμού οδών (Στηθαία, Διαγραμμίσεις, Πινακίδες Σήμανσης, Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων, Φωτεινοί Σηματοδότες, Εργοταξιακή Σήμανση, Φωτισμός, Ηχοπετάσματα κλπ.).  Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν σε αυτό το μέρος της εκδήλωσης  μπορούν να στείλουν περίληψη 300 λέξεων στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση μέχρι τις 30 Απριλίου 2011.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ITS 2011
Σπουδαστήριο Τεχνικής Μεταφορών & Κυκλοφορίας
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστήμιο Πατρών – Ρίο, Πάτρα
ΤΗΛ. 2610-997647, ΦΑΞ 2610-997572

http://www.spoudmet.civil.upatras.gr/index.html

Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2011

Προσλήψεις μέσω ΜΚΟ: Τα "πράσινα" stage;

Χωρίς κανόνες διαφάνειας οι ΜΚΟ(;) θα νοικιάζουν εργαζόμενους σε δήμους...!

Μείζον θέμα για την κυβέρνηση αποτελούν οι συνεχείς αποκαλύψεις του  Τύπου για «πράσινη» φάμπρικα προσλήψεων μέσω ΜΚΟ.
Αφορμή αποτέλεσε ο βουλευτής Σερρών του ΠΑΣΟΚ, Στάθης Κουτμερίδης, συνεργάτες του οποίου έσπευσαν με δική του ενθάρρυνση να συστήσουν ΜΚΟ για να διεκδικήσουν το πρόγραμμα που αντιστοιχεί στο νομό του και φυσικά να εισπράξουν το ποσοστό 5% της προμήθειας. Απροκάλυπτα και χωρίς ηθικό φραγμό ο βουλευτής Σερρών επιβεβαίωσε την εμπλοκή του στην ίδρυση της ΜΚΟ με επωνυμία «Κοινωνικό Δίκτυο Πολιτών» λέγοντας: «Δέχομαι την κατηγορία, τιμή μου και καμάρι μου που βοήθησα και στήριξα τους δημότες μου και θα το ξανακάνω χίλιες φορές, αρκεί αυτό να είναι προς όφελος του νομού μου».
Το «ελπιδοφόρο» όμως σχέδιο του Σερραίου βουλευτή δεν είχε οργανωθεί σωστά. Το γεγονός ότι έδωσε την άδειά του για να χρησιμοποιηθεί το γραφείο του ως έδρα της οργάνωσης καθιστά αυτομάτως παράνομη τη ΜΚΟ και αυτό διότι η ανοιχτή πρόσκληση του υπουργείου ορίζει κατηγορηματικώς ότι αποκλείονται ως δικαιούχοι της πράξης πολιτικά κόμματα και παρατάξεις, κυβερνητικοί οργανισμοί και νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το κράτος. Επιπλέον, η ΜΚΟ του κ. Κουτμερίδη δεν διαθέτει διαχειριστική επάρκεια, που θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να λάβει μέρος στο διαγωνισμό ανάθεσης έργου.
Στο μεταξύ ένας μετά τον άλλο οι δήμοι της χώρας προχωρούν στη σύναψη μνημονίου συνεργασίας με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την ένταξή τους στο κοινοτικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων σε τομείς κοινωφελούς εργασίας.
Η «Διαύγεια» έχει κατακλυστεί από αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων που εγκρίνουν τη συνεργασία με συγκεκριμένες οργανώσεις, ενώ εντύπωση προκαλεί ότι πολλές φορές συγκλίνουν στις επιλογές τους, με αποτέλεσμα κάποιες ΜΚΟ να συνεργάζονται με διαφορετικούς δήμους. Αρκετοί αιρετοί πάντως διατυπώνουν το ερώτημα αν υπάρχει κάποια «οροφή» ως προς τον αριθμό των συμβάσεων που μπορεί να πραγματοποιήσει μία ΜΚΟ.
Αν και το τοπίο είναι ακόμα θολό, καθώς εκκρεμούν επιμέρους ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις πρώτες ανοιχτές προσκλήσεις που δημοσιεύθηκαν, η αξιολόγηση και η τελική επιλογή των δικαιούχων (οι μη κερδοσκοπικοί φορείς δηλαδή) θα πραγματοποιούνται από το υπουργείο Εργασίας και συγκεκριμένα από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»). Η επιτροπή αυτή θα απαρτίζεται από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Αλλων Πόρων του υπουργείου Εργασίας.
Οι πρώτες αποφάσεις
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής έχει προχωρήσει στην επιλογή αρκετών μη κερδοσκοπικών φορέων και ΜΚΟ και συγκεκριμένα των:
-«Ελιξ» Προγράμματα εθελοντικής Εργασίας για το Περιβάλλον (ΠΕΕΠ)
-Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»
-Κύτταρο Εναλλακτικής Αναζήτησης Νέων (ΚΕΑΝ)
-Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων «Εδρα»
-Κέντρο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας
-«Αντίρροπον» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία
-ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ
-«Επόμενη Ημέρα» Διεθνής Παρέμβαση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Ποιότητα της Ζωής
-Ομιλος για την Unesco Νομού Πειραιώς και Νήσων
-Ομιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας»
-Ηράκλεια Ενωση Αττικής
-«Ρηξικέλευθος» ΜΚΟ
-«ΔΗΩ» Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων
-«Αθηνά» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης και Ψυχοθεραπείας
-«Κράτα με» Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας
-«Ευθύτυπος» Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης
-Ινστιτούτο «Ομάδα για τον Κόσμο»
-Γραμμή Ζωής
-ΙΝΕ ΓΣΕΕ
-«Ερύμανθος» Μη Κερδοσκοπική Αστική Εταιρία
Ο Δήμος Αθηναίων, αν και έχει εγκρίνει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα των πεντάμηνων συμβάσεων, δεν έχει προχωρήσει στην ανακοίνωση των ΜΚΟ με τις οποίες θα συνεργαστεί. Σχετική ερώτηση στο γενικό γραμματέα, Θόδωρο Λιβάνιο, έχει καταθέσει ο επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Πόλη της Ζωής μας» Νικήτας Κακλαμάνης, ζητώντας να πληροφορηθεί πόσες και ποιες ΜΚΟ επιλέγησαν από το αρμόδιο υπουργείο για το Δήμο της Αθήνας, τα ονόματα των εκπροσώπων τους και την ημερομηνία ίδρυσής τους, καθώς και τις ειδικότητες, τα κριτήρια και τον τρόπο πρόσληψης των εν λόγω εργαζομένων.
Ακολουθούν, ενδεικτικά, κάποιοι από τους δήμους της χώρας που αποφάσισαν ομοφώνως ή με πλειοψηφία την ένταξή τους στο πρόγραμμα και τη σύναψη μνημονίου με ΜΚΟ.
Ο Δήμος Λαυρεωτικής για 110 θέσεις εργασίας θα συνεργαστεί με τη ΜΚΟ Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ), ο Δήμος Περάματος για 220 θέσεις εργασίας με τη ΜΚΟ Ομιλος για την Unesco Νομού Πειραιώς, ο Δήμος Μαραθώνος με τις ΜΚΟ Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ), ενώ ο Δήμος Ηρακλείου με τη ΜΚΟ Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ). Με τη ΜΚΟ ΚΕΑΝ θα συνεργαστεί και ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας-Πειραιά.
Στην Εύβοια, τόσο ο Δήμος Ερέτριας όσο και ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου θα συνεργαστούν με τη ΜΚΟ «Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού» (ΚΜΟΠ). Με την ίδια Μη Κυβερνητική Οργάνωση θα συνάψει μνημόνιο συνεργασίας και ο Δήμος Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική.
.............................
Υπενθυμίζεται ότι, με πρόσχημα την καταπολέμηση της ραγδαία αυξανόμενης ανεργίας των νέων, που φτάνει το 40%, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι 55.000 άνεργοι θα συνάψουν σύμβαση με "φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα" και στη συνέχεια θα διατίθενται για δουλειά από τους "φορείς" στους δήμους.
Το ύψος του προγράμματος ανέρχεται στα 280 εκατ. ευρώ και ένα μέρος του θα συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, ενώ οι νέοι που θα προσληφθούν θα αμείβονται με 80% της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (περίπου 625 ευρώ), ενώ δεν θα κατοχυρώσουν κανένα εργασιακό δικαίωμα, καθώς θα βρίσκονται σε καθεστώς δανεισμού...!
........................

Τρίτη, 2 Αυγούστου 2011

Αλήθειες και "μύθοι" για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Μ.Κ.Ο.
Γράφει ο Δημήτρης Παξινός
Xρόνια πριν, όταν άκουσα για πρώτη φορά για εκδήλωση Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, υπέθεσα, όπως οι περισσότεροι, ότι πρόκειται για ένωση προσώπων που δραστηριοποιούνται χάριν ενός κοινωνικού σκοπού, με ίδιους πόρους, διατηρώντας την αυτοτέλειά τους και πιέζοντας το αδρανούν κράτος προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και, βέβαια, χάρηκα πολύ, ως πολίτης, που τμήματα της κοινωνίας άρχισαν να ευαισθητοποιούνται, αναλαμβάνοντας προς τούτο τις σχετικές πρωτοβουλίες.
Οι πρωτοβουλίες τέτοιου είδους πολλαπλασιάζονταν, σαν τα μανιτάρια, προς κάθε κατεύθυνση, πολιτική, κοινωνική, πολιτισμική, περιβαλλοντική, εθνική, φιλολογική, περιηγητική, αντεθνική και ό,τι χωρά ο ανθρώπινος νους, σε σημείο που θύμιζε πνευματική αναγέννηση, κοινωνική αφύπνιση, κυτταρική ανανέωση. Εκδήλωση, λοιπόν, κάθε είδους και μάλιστα πολυτελής με εκλεκτούς προσκεκλημένους με δεσπόζουσα θέση, μεταξύ των ομιλητών, κυβερνητικών στελεχών και ειδημόνων του επεξεργαζομένου θέματος, με βαρύγδουπα συνήθως ονόματα, ονόματα που τα συνόδευαν τίτλοι πολλοί, εντυπωσιακοί για το αδαές ολιγομελές κοινό, που συμμετείχε συνήθως.
Και απορούσαμε, ευλόγως, πώς είναι δυνατόν, έστω και σε στιγμή φαινομένης ευμάρειας, να υπάρχουν τόσο πολλοί αλτρουιστές, οι οποίοι, μέσω σωματείων, εκδήλωναν τις ευαισθησίες τους καταθέτοντας το μικρό ή μεγάλο οβολό τους για την ίδρυση και λειτουργία του με ανακοινώσεις και πολυτελείς εκδηλώσεις. «Πρόκειται για ευρωπαϊκούς θεσμούς δοκιμασμένους στο εξωτερικό», διέδιδαν τεχνηέντως μέσω των ΜΜΕ –και όχι μόνο– που συμβάλλουν, μέσω της κριτικής δράσης τους, στη βελτίωση των εσωτερικών και διεθνών θεσμών, στην καλύτερη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού για τη βελτίωση εξυπηρέτησης των πολιτών, ιδιαίτερα των πλέον ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
Τόσοι, λοιπόν, πολλοί κοινωνιστές, που ξαφνικά παραμέρισαν τη φιλαυτία τους και άρχισαν να σπεύδουν ομαδικά να προσφέρουν τις ανιδιοτελείς υπηρεσίες τους στην κοινωνία, στο λαό, προστατευτικά έναντι του κράτους-δυνάστη. Κάθε καλόπιστος που καλοπροαίρετα δεχόταν όλα αυτά, δηλαδή τη μετάλλαξη της κοινωνίας, όπως αυτή παρουσιαζόταν απ’ αυτές τις ΜΚΟ, τα παρακλάδια τους και τους στρατευμένους προς τούτο κονδυλοφόρους, ουσιαστικά συνέβαλε, παρά τη θέλησή του, στη συνέχιση και ενδυνάμωσή τους μέσα στην κοινωνία. Είχαν γίνει, κατά Λένιν, «χρήσιμοι ανόητοι».
Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια πολυδιαφημισθείσα εκδήλωση, οργανωτής της οποίας εφέρετο μία νέα ΜΚΟ, με πρόεδρο παλαιό πολιτευτή, διατελέσαντα κυβερνητικό στέλεχος, ο οποίος είχε για χρόνια εξαφανισθεί από το πολιτικό και κοινωνικό προσκήνιο. Τότε ρώτησα κοινό φίλο τι είδους ΜΚΟ ήταν αυτή, πού απέβλεπε και ποιος χρηματοδοτούσε την εκδήλωση αυτή σε τόσο πολυτελή ξενοδοχεία, με τόσους γνωστούς και διαφημισμένους ομιλητές. Τότε, για πρώτη φορά, πληροφορήθηκα τι είναι αυτή η ΜΚΟ και ότι αποκλειστικός, ουσιαστικά, χρηματοδότης της ήταν το κράτος, με κονδύλια εθνικά ή ευρωπαϊκά που διετίθεντο και για εκπαίδευση σε δικά μας νομικά συστήματα χωρών εκτός ΕΕ σε πολυέξοδα μεν, αναγκαία δε, εφόσον επιτύγχαναν τον επιδιωκόμενο σκοπό.
Σε θεσμική συνάντηση προ ετών στο υπουργείο Εξωτερικών πληροφορήθηκα, όλως τυχαίως, ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα για την εναρμόνιση του Δικαίου των χωρών της ΝΑ Ευρώπης στα ημέτερα νομικά συστήματα.
Προσφερθήκαμε να αναλάβουμε εμείς, ως ΔΣΑ, τα σχετικά σεμινάρια, αλλά απέβησαν άκαρπες οι προσπάθειές μας, που, σημειωθήτω, προσφέρθηκαν χωρίς οικονομικά ανταλλάγματα, πέραν των εξόδων μετακίνησης και διαμονής. Ήταν ακόμη μια προσπάθεια που καθηλώθηκε, ελλείψει «καυσίμων». Είναι, άλλωστε, γνωστό ότι στη χώρα μας κάθε ευγενής φιλοδοξία, κάθε ευγενής προσπάθεια ανιδιοτελούς προσφοράς σκοντάφτει ως επικίνδυνη για τα ήθη και έθιμα, όπως διαμορφώθηκαν σ’ αυτό τον τόπο τα τελευταία τριάντα χρόνια, όπου η διαφθορά, η καταλήστευση του δημοσίου χρήματος, η πλήρης ατιμωρησία αποτελούν τον κανόνα και επιβραβεύεται παντί τρόπω.
Έτσι, λοιπόν, γινόταν και με τη μεγάλη πλειοψηφία των ΜΚΟ, που, όπως εσχάτως δημοσιοποιήθηκε, εχρηματοδοτούντο με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τα κοινοτικά ταμεία, από τα διάφορα υπουργεία, για να προσφέρουν δήθεν υπηρεσίες προς το κοινωνικό σύνολο, για να εκπληρώσουν διάφορους σκοπούς, που στην ουσία ήταν ένας και μόνος: Η ενθυλάκωση των ποσών αυτών και η χρησιμοποίησή τους για σκοπούς αλλότριους, άκρως ιδιοτελείς. Και μόνο για το γεγονός ότι όλα αυτά ήρθαν στο φως της δημοσιότητος μετά τόσα χρόνια υποδηλώνει το κλίμα συναλλαγής, διαπλοκής και συνενοχής, που διακατέχει ένα σύνολο προσώπων, τα οποία δρουν ως κατεστημένο, κατατρώγουν τις σάρκες της ελληνικής κοινωνίας χωρίς αιδώ, χωρίς τιμωρία. Αποτελείται ουσιαστικά από τα ίδια πρόσωπα που ανακυκλώνονται, αλληλοκαλύπτονται και με τις διδαχές τους ωθούν την κοινωνία στα άκρα.
Η υπόθεση μετά τόσα χρόνια εκκωφαντικής σιωπής έλαβε δημοσιότητα και βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης, που θα κάνει το χρέος της.
Γνωρίζω, μετά τόσα χρόνια συνεργασίας, πρόσωπα και πράγματα στον τόσο ευαίσθητο αυτό χώρο. Την αγάπη για την απόδοση Δικαιοσύνης, που διακατέχει ιδιαίτερα μεγάλη μερίδα δικαστών και εισαγγελέων, που αγόγγυστα νυχθημερόν αγωνιούν για το μέλλον του τόπου, για την εκπλήρωση του ιερού σκοπού τους. Την ευσυνειδησία, την προσήλωση στον όρκο τους, στο καθήκον τους. Γνωρίζουν ότι η Δικαιοσύνη αποτελεί το μεγαλύτερο αγαθό που ο Θεός προσέφερε στους ανθρώπους και ότι η ανταπόκριση προς αυτή είναι η ουσία της ζωής, με την έννοια της ανθρώπινης εξέλιξης, και πως χωρίς ιδανικά και αρετές οδηγεί σε παρακμή, σε χρόνους σκοτεινούς, που λίγο απέχουν από το Μεσαίωνα.
Σημείωση: Ασφαλώς υπάρχουν και ΜΚΟ σοβαρές, αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί.
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “ Επίκαιρα” στις 7/4/11

................................
Όσο και να φωνάζουν τα μέλη των ΜΚΟ/ΝGΟ δεν θα σταματήσουμε να μιλούμε γι’ αυτό το σκάνδαλο διαρκείας, που αν και αλλάζουν οι κυβερνήσεις το χρώμα του χρήματος παραμένει το ίδιο.

Πρώτον και βασικότερον, είναι ότι οι οργανώσεις αυτές δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται από τα κράτη. Απλά και μόνο, αν θέλετε, επειδή ισχυρίζονται πως είναι μη κυβερνητικές και μάλιστα σκίζουν τα ιμάτιά τους όταν τεθεί το θέμα της κρατικής χρηματοδότησης.

Δεύτερον: Το γεγονός ότι έχουν μία ροπή προς το χρήμα και φαίνεται να υπηρετούν με δουλοπρέπεια αυτούς που τους χρηματοδοτούν, αποδεικνύει σε εμάς τους υπόλοιπους πως ο καλύτερος αφέντης είναι αυτός που πληρώνει τα περισσότερα. Άρα μπορεί νάναι και κάποιος ξένος. Και ας μην φωνάζουν τα μέλη των ΜΚΟ/ΝGΟ και να μιλούν για αδικίες διότι δίνουν δικαιώματα. Πέραν του ότι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από κράτη, αποδίδουν μηδενικό έργο.

video
http://youtu.be/AmLoZqqCq38

....................................................

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

Ποδηλάτες στο οδόστρωμα…!

Ποδηλάτες στο οδόστρωμα…!
Σεβαστείτε τους, κάνουν κάτι για το οποίο αύριο θα τους ευγνωμονούμε…!
Θυμηθείτε ό,τι:
"Κάθε πολιτισμός ξεκινάει με την αυταρχία μιας πίστης και τελειώνει με την αναρχία μιας λογικής..."
Κάποτε, οι καταστροφείς του περιβάλλοντος και των πόλεων, σημερινοί κήνσορες της αυτοκίνησης (Μηχανικοί, Συγκοινωνιολόγοι κ.α.) με την κοντόφθαλμη και χωρίς φαντασία πολιτική τους, μετέτρεψαν τις πόλεις και τους δρόμους τους, σε αφιλόξενες αρένες επιβίωσης του …ισχυρότερου.
Στο μυαλό τους είχαν το ποδήλατο σαν ένα δώρο γενεθλίων για τα παιδάκια μεταξύ 8 και 9 ετών!  Σήμερα, κι ενώ το ποδήλατο κάνει αναπόφευκτα τα πρώτα του βήματα σε αυτό το επικίνδυνο και βίαιο οδηγητικό περιβάλλον, προσπαθούν απεγνωσμένα να βρουν λύσεις.
Όμως, για να μπορέσει το ποδήλατο να επιβιώσει και να συνυπάρξει αρμονικά με τα υπόλοιπα μέσα μετακίνησης, είναι απαραίτητο να κινηθούμε με σύνεση και  φαντασία. Χρειαζόμαστε σκαπανείς κατάλληλους για να "σπρώξουν" την ιδέα (διότι περί ιδέας πρόκειται, καθώς τα ολοένα και αυξανόμενα οικονομικά και οικολογικά προβλήματα τοποθετούν το ζήτημα σε επίπεδο ιδεολογικό…!).Όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν σήμερα ποδήλατα για την καθημερινή τους μετακίνηση. Τα αίτια ποικίλα και διαφορετικά: άλλοι επιζητούν μια ευχάριστη διαδικασία άσκησης, άλλοι το επιλέγουν ως το πιο οικονομικό μέσο, ενώ κάποιοι ακόμα πιο "ψαγμένοι", συνδυάζουν τα παραπάνω με την οικολογική τους συνείδηση, χρησιμοποιώντας το ως μέσο βοηθείας στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων (όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο) και στη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.  
- Πώς, όμως, αντιδράμε αλήθεια εμείς οι οδηγοί μηχανοκίνητων οχημάτων;
- Συνήθως με δύο τρόπους:
1. 'Αθλια!
Ωσάν όλοι οι ποδηλατιστές του κόσμου ενωμένοι να προσπαθούν να καταλάβουν το ζωτικό μας χώρο!
2. Με πλήρη αδιαφορία… λες και δεν υπάρχουν!
Οδηγοί, ξυπνήστε!   
    
Γνωρίζετε καλά στο βάθος πως αυτό δεν είναι παρά ένας μύθος: ο χώρος που καταλαμβάνουν τα ποδήλατα είναι μη  ωφέλιμος για τα μηχανοκίνητα  οχήματα. 

Οδηγοί, προσέξτε! 

Υπάρχουν πολλά ποδήλατα και ποδηλάτες εκεί έξω..! 
Και το μόνο που ζητάνε από εμάς είναι... αλληλεγγύη: οφείλουμε να τους παρέχουμε ασφάλεια, προστασία, υποστήριξη. Αντιμετωπίστε τους ποδηλάτες ως τους σύγχρονους πρωτεργάτες τις οικολογικής κινητικότητας.  Εφόσον, λοιπόν, θέλουμε δε θέλουμε,  μοιραζόμαστε το δρόμο με ποδηλάτες θα πρέπει να θυμόμαστε και να υιοθετήσουμε στην οδηγητική μας τεχνική  αυτές τις συμβουλές:   
 • Ένας ποδηλάτης, όταν ποδηλατεί, θεωρείται και αντιμετωπίζεται  σαν ένα όχημα για το οποίο ισχύουν οι  κανόνες κυκλοφορίας.
 • Όταν ένας ποδηλάτης έχει σταματήσει και παραμένει στην άκρη του ποδηλατοδρόμου ή στη διασταύρωση, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως όχημα για το οποίο ισχύουν οι προτεραιότητες, και έτσι να παραχωρούνται κατάλληλα οι αντίστοιχες προτεραιότητες
 • Εάν ένας ποδηλάτης κινεί το ποδήλατο με τα χέρια του, θεωρείται ως πεζός
 • Όταν στο οδόστρωμα υπάρχουν παιδιά ή ομάδα ποδηλατιστών αντιμετωπίστε τους ως κακούς γνώστες του ΚΟΚ, καθώς σίγουρα δεν έχουν  την απαραίτητη κατάρτιση και τις δεξιότητες για την ασφαλή ποδηλασία.  Δεν μπορούν να γνωρίζουν όλους τους κινδύνους.
 • Να βρίσκεστε σε επιφυλακή όταν παρατηρείτε μικρά παιδιά να ποδηλατούν με ποδήλατα μεγαλύτερα για την ηλικία τους, γιατί οι  πιθανότητες απώλειας του ελέγχου είναι αυξημένες.
 • Κατά τη διέλευση ενός ποδηλάτη, συμπεριφερθείτε όπως και σε οποιοδήποτε άλλο όχημα. 
 • Αφήστε μεγάλη  πλευρική απόσταση ασφαλείας.
 • Όταν ετοιμάζεστε να πραγματοποιήσετε  δεξιά στροφή, να προσέχετε για ποδηλάτες που  τυχόν κινούνται παράλληλα με το όχημά σας ή πίσω από αυτό.
 • Πάντα να ελέγχετε πάνω από τους ώμους σας  την τυφλή γωνία.
 • Όταν είστε πίσω από κάποιο ποδηλάτη, μην τον προσπεράσετε για να στρίψετε δεξιά, διότι θα αναγκαστεί να φρενάρει και θα ανατραπεί
 • Μετά από  επιβράδυνση, ελέγχετε πάντα για τους ποδηλάτες που μπορεί να έχουν ξεκινήσει προσπέραση του οχήματός σας.
 • Όταν ξεκινάτε από θέση στάθμευσης, ελέγχετε πάντα για ποδηλάτες που μπορεί να πραγματοποιούν προσπέραση του οχήματός σας
 • Όταν σταθμεύετε, ελέγχετε πάντα για τους ποδηλάτες, πριν να ανοίξετε  την πόρτα του οχήματός σας
 • Είναι ευθύνη του οδηγού να μην ανοίξει την πόρτα του οχήματος όταν δίπλα από το όχημα του κυκλοφορούν άλλα οχήματα, αλλά και ποδήλατα ή  πεζοί.
 • Μην πλησιάζετε  πολύ κοντά στους ποδηλάτες. Δεν έχουν φώτα φρένων, ώστε να σας προειδοποιούν, όταν χρειαστεί να  επιβραδύνουν ή να σταματήσουν εντελώς.
 • Έχουν  και οι ποδηλάτες το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν αριστερή στροφή με τον ίδιο τρόπο, όπως και οι οδηγοί των μηχανοκίνητων οχημάτων.
 • Δεδομένου ότι είναι περισσότερο χρόνο εκτεθειμένοι  στην κυκλοφορία κατά την αριστερή στροφή, χρειάζονται, όπως καταλαβαίνετε,  επιπλέον χρόνο. Προστατέψτε τους ιδίως σε δρόμο με πολλές λωρίδες κυκλοφορίας!
 • Οι ποδηλάτες είναι υποχρεωμένοι να κινούνται  όσο πιο κοντά στο πεζοδρόμιο,  ωστόσο ενδέχεται να χρειαστεί να μετακινηθούν προς τα αριστερά του οδοστρώματος, σε περίπτωση που συναντήσουν τις “Ελληνικής πατέντας” σχάρες αποχέτευσης, τρύπες, μπάζα, χαλίκι ή άμμο, υγρές ή ολισθηρές επιφάνειες, ή με ραβδώσεις πεζοδρόμιο, ακόμα και σκύλους.
 • Να αξιολογείτε τις συνθήκες οδοστρώματος που μπορεί να επηρεάσουν έναν ποδηλάτη.
 • Μην κορνάρετε  άσκοπα όταν προσπερνάτε  έναν  ποδηλάτη. Μπορεί να τρομάξει και να χάσει την ισορροπία του.
 • Αν νομίζετε ότι χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε την κόρνα, κάντε το γρήγορα και ελαφρά, ενώ είστε ακόμα σε κάποια απόσταση από τον ποδηλάτη. 
Ίσα Δικαιώματα.  Ίδιες Ευθύνες…!

Ποδηλάτισσες και ποδηλάτες ανασκουμπωθείτε,  

οφείλετε  να γνωρίζετε ότι ο νόμος και οι κανόνες ασφαλούς οδήγησης και κυκλοφορίας (ΚΟΚ),  ορίζουν ότι πρέπει:   
 • Να φοράτε  κράνος ποδηλάτου όταν ποδηλατείτε
 • Να είστε σίγουροι ότι το ποδήλατο έχει αποτελεσματικά φρένα μπροστά και πίσω.
 • Να κρατάτε και με τα δύο χέρια το τιμόνι, εκτός εάν χρειάζεται να κάνετε κάποιο σήμα.
 • Να έχετε και τα δύο πόδια στα  πεντάλ.
 • Να κατεβαίνετε από τα ποδήλατα  και να τα οδηγείτε  βαδίζοντας, όταν δημιουργείται εμπόδιο ή κίνδυνος για την κυκλοφορία των πεζών.
 • Να διασφαλίσετε  ότι το ποδήλατο είναι εφοδιασμένο με ένα κουδούνι ή με κόρνα.
 • Να μη μεταφέρεται ποτέ δεύτερο άτομο, εκτός εάν το ποδήλατο είναι διαμορφωμένο με διπλά πεντάλ και σέλα.
 • Να μην ξεχνάτε ότι οι πιο ευάλωτοι χρήστες στην οδό δεν είσαστε εσείς, αλλά τα βρεφικά αμαξάκια, τα παιδιά και οι πεζοί.   
Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι απαγορεύεται, όταν ποδηλατείτε να: 
 • Ρυμουλκείστε από άλλο όχημα. 
 • Ρυμουλκείτε ή να σπρώχνετε διάφορα αντικείμενα.
 • Μεταφέρετε  αντικείμενα, τα οποία εμποδίζουν την οδήγηση του οχήματός σας  ή εκθέτουν σε κίνδυνο τους άλλους  χρήστες της οδού.
 • Κινείστε  ανά δύο ή και περισσότεροι  παράλληλα.
 • Σέρνετε μαζί σας  ζώα δεμένα με λουρί.
 • Χρησιμοποιείτε  εν κινήσει ακουστικά που έχουν συνδεθεί με φορητά ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα και άλλες παρεμφερείς ηχητικές συσκευές.
 • Χρησιμοποιείτε  εν κινήσει κινητό τηλέφωνο το οποίο δεν είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση.
  Θυμηθείτε επίσης ότι τα ποδήλατα πρέπει να έχουν και τα παρακάτω  φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία:   
 • Ένα λευκό ή κίτρινο φως μπροστά και ένα ερυθρό φως και αντανακλαστικό στοιχείο πίσω,
 • Έναν τουλάχιστον αντανακλαστήρα σε κάθε πλευρά.
 • Αντανακλαστικά στοιχεία κίτρινου χρώματος σε κάθε πoδoμoχλό (πεντάλ). 
Η έκκληση είναι για όλους τους χρήστες των οδών:  
Καλωσορίστε τους ποδηλάτες στους δρόμους, χωράνε και αυτοί  στο "σπίτι σας" χωρίς να σας στριμώχνουν  και θυμηθείτε ότι:   
Η πρόοδος δεν είναι θέμα ταχύτητας, αλλά θέμα κατεύθυνσης…!

Άρης Ζωγράφος

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Ποιο είναι το οδηγητικό σου αποτύπωμα;

Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια

Με το ερώτημα: - Ποιο είναι το οδηγητικό σου αποτύπωμα;
Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης και αξιολόγησης γνώσεων, που πραγματοποίησαν οι Πρότυπες Σχολές Οδήγησης Ζωγράφος, σε σχέση με τους κανόνες κυκλοφορίας,.
Η συγκεκριμένη δράση είναι συνέχεια των δράσεων για την Οδική Ασφάλεια με επίκεντρο τα παιδιά, τις οποίες πραγματοποιούν κάθε χρόνο οι Σχολές μας.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε on-line τεστ για παιδιά ηλικίας από 8 έως 10 ετών, 11 έως 13 ετών και 14 έως 17 ετών και, ανάλογα την ηλικιακή ομάδα, περιελάμβανε τις παρακάτω υποκατηγορίες:
 • Κρυπτόλεξο για την Οδική Ασφάλεια
 • Σήματα & Φανάρια
 • Το παιδί ως επιβάτης
 • Το παιδί ως πεζός
 • Το παιδί ως οδηγός
 • Το οδικό περιβάλλον και οι κίνδυνοι
 • Τροχονόμος και Προτεραιότητες
 • Αποστάσεις ασφαλείας και ακινητοποίησης
Πρόκειται για μία πρωτοποριακή πρωτοβουλία, την οποία σχεδιάζουμε να επεκτείνουμε με αντίστοιχες δράσεις, και σε συνεργασία με όλα τα σχολεία της Ελλάδας.
Κατά την απονομή των βραβείων στους μαθητές με το υψηλότερο "οδηγητικό αποτύπωμα" ο υπεύθυνος της δράσης κος Άρης Ζωγράφος, αναφέρθηκε στην εξωστρέφεια που πρέπει να έχουν οι Σχολές Οδήγησης στους χώρους όπου δραστηριοποιούνται και την αναγκαιότητα να αφουγκράζονται τις ανάγκες κάθε τοπικής κοινωνίας, σε σχέση με την Κυκλοφοριακή Αγωγή και την Οδική Ασφάλεια.
Το link που παραμένει και σήμερα στον αέρα είναι το http://learn.zografos.com/s
και η σελίδα υποδοχής περιγράφει την δράση.
On Line Αξιολόγηση
Αξιολογώντας τα χαρακτηριστικά των χρηστών του Οδοστρώματος.
 • Πόσους αλήθεια από τους κανόνες κυκλοφορίας γνωρίζετε
 • Θέλετε να δείτε σε ποιά κατάσταση βρίσκονται οι γνώσεις σας
 • Σίγουρα δεν αποτελείτε δημόσιο κίνδυνο για την κυκλοφορία
 • Kάντε το παρακάτω τεστ για να το διαπιστώσετε και να ενημερωθείτε...!
Κλικάρετε εδώ: http://learn.zografos.com/s Τα αποτελέσματα της δράσης θα ανακοινωθούν σε ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο ΤΕΕ.
Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

Σιωπηλή βουή κοινωνικής οργής

Οι νέοι βγήκαν στους δρόμους και ξαφνικά γέρασαν όλα τα κόμματα!
Γράφει ο Γιώργος Δελαστίκ

Χιλιάδες άνθρωποι και χθες στην πλατεία Συντάγματος και στις πλατείες του Ηρακλείου, της Πάτρας, της Θεσσαλονίκης, της Τρίπολης και άλλων ελληνικών πόλεων. Εδωσαν τη συνέχεια στις προχθεσινές δεκάδες χιλιάδες και προετοιμάζουν τον κόσμο για τις παρόμοιες εκδηλώσεις της Κυριακής που αυτήν τη φορά θα επεκταθούν σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Πρωτοπόροι οι νέοι, αλλά όχι μόνοι τους. Είναι τόσο πολλοί οι Ελληνες που πνίγονται από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, ώστε συρρέουν κατά μάζες άτομα κάθε ηλικίας, κοινωνικής θέσης και επαγγέλματος.

Η ελληνική κοινωνία βράζει και αναζητεί τρόπους να εκφράσει την απελπισία και την οργή της, ψάχνοντας να βρει δρόμους διεξόδου και ηγέτες πολιτικούς που θα την οδηγήσουν προς τους δρόμους εκείνους.

Η κυβέρνηση διαπράττει βαρύτατο σφάλμα όταν αγνοεί τη λαϊκή δυσφορία κατά της πολιτικής της επειδή ακόμη οι αντιδράσεις του κόσμου δεν έχουν προσλάβει τα χαρακτηριστικά κοινωνικής έκρηξης και έτσι θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι θα υποταχθούν μοιρολατρικά στη δεινή μοίρα όπου τους βυθίζει.

Πέραν του ότι μια τέτοια στάση είναι απαράδεκτη για ένα (έστω κατ' όνομα) σοσιαλιστικό κόμμα, του οποίου μάλιστα ηγείται ο πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, η γραμμή αυτή είναι και πολιτικά αυτοκαταστροφική για τους εμπνευστές της.

Τα ίδια νόμιζαν ότι μπορούν να κάνουν στους υπηκόους τους οι σοσιαλιστές ηγέτες της Πορτογαλίας και της Ισπανίας και ήδη πληρώνουν τις συνέπειες των επιλογών τους τόσο οι αντίστοιχοι λαοί που υποφέρουν όσο και το πορτογαλικό και το ισπανικό σοσιαλιστικό κόμμα που καταποντίζονται στις εκλογές.

Η κυβέρνηση του Πορτογάλου Ζοζέ Σόκρατες ήδη ανατράπηκε και την άλλη Κυριακή, 5 Ιουνίου, που γίνονται πρόωρες βουλευτικές εκλογές, θα δούμε αν οι Πορτογάλοι σοσιαλιστές θα πέσουν στον πολιτικό Καιάδα. Οσο για την κυβέρνηση του Ισπανού Χοσέ Λουίς Θαπατέρο, αυτή θεωρείται ήδη ξεγραμμένη από τώρα για τις βουλευτικές εκλογές που θα γίνουν σε δέκα μήνες το αργότερο. Την περασμένη Κυριακή σαρώθηκε στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, σημειώνοντας το κατά πολύ χειρότερο αποτέλεσμά της εδώ και... τριάντα (!) χρόνια σε εκλογές αυτού του είδους.

Τρεις αμιγώς σοσιαλιστικές κυβερνήσεις είχε όλες κι όλες η Ευρώπη. Αν οι δύο από αυτές θεωρούνται ήδη «ξοφλημένες» και η τρίτη και ισχυρότερη είναι αυτή του Γιώργου Παπανδρέου, αντιλαμβανόμαστε σε τι πολιτικό βάραθρο έχει ρίξει τη σοσιαλδημοκρατία της Ευρώπης η προσχώρησή της στον ακραίο νεοφιλελευθερισμό και τα δόγματά του περί εξοντωτικής λιτότητας εναντίον του λαού, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στο Μνημόνιο ΠΑΣΟΚ - ΕΕ - ΔΝΤ.

Ο κόσμος που γεμίζει τις πλατείες δεν είναι αυτός που συμμετέχει στις απεργίες, τις διαδηλώσεις, τις πορείες που διοργανώνουν τα συνδικάτα και τα κόμματα. Είναι σε μεγάλο ποσοστό πολίτες που μέσω αυτών των ακομμάτιστων συγκεντρώσεων, που διοργανώνονται από τα κάτω και κυρίως από νέους, ίσως και για πρώτη φορά συμμετέχουν σε πολιτικές συναθροίσεις διαμαρτυρίας. Η κυβέρνηση δηλαδή χάνει σταδιακά την ανοχή και αυτού του κομματιού της κοινωνίας ? κάτι το οποίο βεβαίως δεν προοιωνίζεται τίποτα καλό για το πολιτικό της μέλλον, αλλά αυτό είναι αδιάφορο.

Το ειδικό χαρακτηριστικό αυτής της μορφής διαμαρτυρίας είναι ότι φέρνει στο πολιτικό προσκήνιο κοινωνικές ομάδες και στρώματα, ιδίως της νέας γενιάς, που, λόγω της εξαιρετικά σποραδικής και άτακτης και ευκαιριακής επαφής τους με την εργασιακή απασχόληση καθώς το σύστημα τους στερεί τη δυνατότητα διαρκούς και εν γένει σταθερής και μόνιμης εργασίας, μέχρι τώρα δεν είχαν κανέναν φορέα έκφρασης των αιτημάτων τους και υπεράσπισης των συμφερόντων τους. Κανένα συνδικάτο π.χ. δεν εκπροσωπεί έναν νέο που τη μια δουλεύει μοιράζοντας πίτσες, την άλλη μοιράζει διαφημιστικά φυλλάδια, πέντε Σαββατοκύριακα απασχολείται στα κέντρα τηλεφωνικών διαφημίσεων και ούτω καθεξής.

Ολοι οι Ελληνες υποφέρουν από την πολιτική της κυβέρνησης. Ολοι προσπαθούν να διασώσουν ό,τι μπορούν από το επίπεδο της ζωής τους, την οποία λεηλατεί το Μνημόνιο. Πάνω απ' όλους όμως θυμώνουν οι νέοι, που σταδιακά διαπιστώνουν ότι θα είναι η πρώτη γενιά που θα ισχύσει το δόγμα «περισσότερα προσόντα, χειρότερη ζωή» σε σχέση με τους γονείς τους. Εχουν δίκιο.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Ανεπιθύμητοι οι «αγανακτισμένοι»

ΦΡΑΣΤΙΚΑ αποφεύγουν να καταδικάσουν τις αυθόρμητες αυτές κινητοποιήσεις τα πολιτικά κόμματα. Στην πραγματικότητα όμως καθόλου δεν τις συμπαθούν. Τις θεωρούν ενόχληση, από την οποία δεν προσδοκούν να προσποριστούν κανενός είδους κομματικό όφελος. Δεν μπορούν να αγνοήσουν τόσο κόσμο, δεν μπορούν όμως ούτε και να τον κερδίσουν, γιατί είναι πολύ δύσκολο τέτοιοι πολίτες, εξοργισμένοι, να ψηφίσουν κάποιο κόμμα-πυλώνα του συστήματος εξουσίας. Γι' αυτό και στην πραγματικότητα περιμένουν με ανυπομονησία να φύγουν όλοι αυτοί από τις πλατείες και να γυρίσουν σπίτια τους! Το έγραψε η ισπανική «Ελ Παΐς» τόσο ωραία:

«Οι νέοι βγήκαν στους δρόμους και ξαφνικά γέρασαν όλα τα κόμματα»!

.................................

«EΘΝΟΣ» 27/5
.....................................

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Πάμε Σύνταγμα...!

Πάμε Σύνταγμα...!

Ξυπνήσαμε! Είναι η ώρα να φύγουν! Η κληρονομική κοινοβουλευτική Δημοκρατία, έχει πεθάνει απο καιρό... "θέλουμε να βρεθούμε ειρηνικά και αυθόρμητα. Χωρίς σχέδιο και πλάνο. Μόνο να δηλώσουμε την ειρηνική διαμαρτυρία μας..."

Πολυτεχνείου και twitter γωνία

Πολυτεχνείου και twitter γωνία: "Έκλεισε ο κύκλος της μεταπολίτευσης. Το σύμβολό της αναφώνησε «Εδώ Βρυξέλλες, Εδώ Βρυξέλλες» και την ίδια ώρα οι διαδηλωτές το έμαθαν από τα..."

getURL("http://drivingorg.blogspot.com", "_blank");

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

112

112: Ο νέος ενιαίος αριθμός έκτακτης ανάγκης
Είναι ο μόνος αριθμός έκτακτης ανάγκης που ισχύει σε κάθε γωνιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 είναι ένας αριθμός πού πρέπει να θυμάστε σε όποια χώρα της ΕΕ κι αν ταξιδεύετε. Δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί σε 24ωρη βάση τους Ευρωπαίους σε περίπτωση που χρειαστούν ασθενοφόρο, πυροσβεστική ή την αρωγή της αστυνομίας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ .
Στις κλήσεις απαντά εξειδικευμένο προσωπικό και αποστέλλει βοήθεια όπου χρειαστεί εντοπίζοντας τη γεωγραφική θέση του καλούντος. Η κλήση είναι δυνατή χωρίς χρέωση από τα σταθερά και κινητά τηλέφωνα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Ωστόσο οι Ευρωπαίοι φαίνεται να αγνοούν την ύπαρξή του. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρομέτρου μόνο το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων πολιτών της ΕΕ, σε ποσοστό περίπου 26%, μπορούσαν να αναγνωρίσουν αμέσως το 112 ως τον αριθμό κλήσης της αστυνομίας, της πυροσβεστικής ή των ασθενοφόρων οπουδήποτε στην ΕΕ. Στην Ελλάδα, που καταλαμβάνει την τελευταία θέση στην διευρυμένη ΕΕ σε ότι αφορά τη γνώση και ενημέρωση για την υπηρεσία, το ποσοστό των πολιτών που γνωρίζουν τον αριθμό είναι μόλις 6%.
Οι περισσότερες χώρες αναφέρουν πως έχουν λάβει μέτρα για την προβολή της υπηρεσίας ωστόσο οι πολίτες δεν είναι όπως φαίνεται επαρκώς ενημερωμένοι. Ήδη πάντως από τον Ιούλιο του 2009, όσοι χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα σε άλλη χώρα της ΕΕ, λαμβάνουν μήνυμα SMS με πληροφορίες για το 112. Η ενημέρωση των ταξιδιωτών είναι υποχρεωτική στα αεροδρόμια, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και στους διεθνείς σταθμούς λεωφορείων.
Επιπλέον, το 112 χρησιμοποιείται και εκτός ΕΕ, όπως στην Κροατία, το Μαυροβούνιο και την Τουρκία ενώ και η Ουκρανία σχεδιάζει επίσης την εισαγωγή του εν λόγω αριθμού.
Το 112 στην Ελλάδα
Ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Κλήσης 112 λειτουργεί και στην Ελλάδα για να εξυπηρετεί τους Έλληνες αλλά και τους Ευρωπαίους πολίτες που επισκέπτονται τη χώρα μας.
Αντικαθιστά τους υπόλοιπους αριθμούς έκτακτης ανάγκης;
Ο αριθμός στη χώρα μας λειτουργεί συμπληρωματικά με τους υπόλοιπους αριθμούς έκτακτης ανάγκης όπως το 100 για την άμεσο δράση ή 191 για την Πυροσβεστική.
Από πού μπορεί κάποιος να καλέσει;
Η κλήση μπορεί να γίνει δίχως χρέωση τόσο από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο όσο και από τηλέφωνα δημοσίας χρήσης, από τηλεφωνικό θάλαμο ή υπαίθρια τηλεφωνική συσκευή με κερματοδέκτη ή καρτοδέκτη.
Αν δεν έχει σήμα;
Σε περίπτωση που το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιεί ο πολίτης δεν έχει σήμα στην περιοχή που βρίσκεται η κλήση μπορεί να πραγματοποιηθεί δεδομένου ότι ενεργοποιείται η υπηρεσία εγχώριας περιαγωγής (national roaming). Επίσης η κλήση μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και από συσκευή που δεν διαθέτει κάρτα sim.
Η αναμονή στο ακουστικό είναι μεγάλη;
Η αναμονή κατά μέσο όρο είναι 9 δευτερόλεπτα.
Σε ποια γλώσσα γίνεται η συνεννόηση;
Στην περίπτωση που η κλήση πραγματοποιείται από την Ελλάδα το προσωπικό απαντά στην Ελληνική γλώσσα. Ωστόσο η επικοινωνία στη χώρα μας αλλά και σε όλη την ΕΕ είναι δυνατή και στα αγγλικά ή γαλλικά.
Εάν κάποιος δεν γνωρίζει που βρίσκεται;
Η λειτουργία αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για όσους χρειαστούν άμεση βοήθεια αλλά δεν γνωρίζουν την ακριβή θέση τους δεδομένου ότι ενεργοποιείται υπηρεσία άμεσου εντοπισμού της τοποθεσίας απ΄όπου καλεί ο πολίτης. Ο εντοπισμός πραγματοποιείται σε περίπου 23 λεπτά.
Δίνονται και γενικές πληροφορίες;
ΜΗΝ καλέιτε το 112 για γενικές πληροφορίες όπως κυκλοφορία καιρός κτλ. Πρόκειται για νούμερο άμεσης και έκτακτης ανάγκης.
Σε περίπτωση λάθους;
Εάν κάνατε λάθος μην το κλείσετε. Απαντήστε στο ακουστικό λέγοντας πως καλέσατε κατά λάθος. Διαφορετικά θα ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός εντοπισμού και θα κινητοποιηθεί άσκοπα βοήθεια την οποία ίσως εκείνη τη στιγμή χρειάζονται επειγόντως κάποιοι άλλοι.
Σε κάθε περίπτωση θυμηθείτε ότι είναι ο μόνος αριθμός έκτακτης ανάγκης που ισχύει σε κάθε γωνιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν λοιπόν αντιμετωπίσετε έκτακτη ανάγκη οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή επικράτεια το μόνο που χρειάζεται να θυμάστε είναι ένας αριθμός: 112

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και πληροφορίες
Όλες οι πληροφορίες για τη λειτουργία το αριθμού σε όλες τις χώρες της ΕΕ είναι διαθέσιμες στον ιστοτόπο της Επιτροπής για το 112:...................................................