Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

Άλλη μια επιχείρηση διαφάνειας για τα διπλώματα οδήγησης...!

YME
Στη δημιουργία μηχανογραφικού συστήματος στο οποίο θα καταγράφονται καθημερινά τα αποτελέσματα των εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών, καθώς και η συμπεριφορά των εξεταστών και των εκπαιδευτών τους, προχωρεί το υπουργείο Μεταφορών.
Αυτό προβλέπει σχετική απόφαση του υφυπουργού Μεταφορών, Μιχ. Παπαδόπουλου, που υπεγράφη την Τρίτη, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και τον περιορισμό της διαφθοράς στον τομέα χορήγησης των διπλωμάτων οδήγησης.
Με το σύστημα αυτό, το υπουργείο Μεταφορών επιδιώκει «να εξασφαλιστεί η ποιότητα, η αποδοτικότητα και η διαφάνεια όλων των παραγόντων που συμμετέχουν στις δοκιμασίες-εξετάσεις για τη χορήγηση διπλωμάτων».
Συγκεκριμένα, όλοι οι εξεταστές της χώρας υποχρεούνται καθημερινά να καταγράφουν στοιχεία από το Πρακτικό Δοκιμασίας Προσόντων και Συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών, όπως τον συνολικό αριθμό των εξεταζομένων, τον συνολικό αριθμό των επιτυχόντων, αλλά και το ποσοστό επιτυχίας ανά κατηγορία οχήματος, ανά φύλο και κατηγορία ηλικιών εξεταζομένων υποψηφίων.
Επίσης, θα καταγράφουν τον συνολικό αριθμό και το ποσοστό των σημείων απόρριψης των αποτυχόντων, τον συνολικό αριθμό των εξεταζομένων ανά εξεταστή και εκπαιδευτή, όπως και το ποσοστό επιτυχίας και αποτυχίας ανά εκπαιδευτή και εξεταστή κ.λ.π.
«Το μέτρο αυτό είναι το πρώτο βήμα σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων στο θέμα της εξέτασης υποψηφίων οδηγών που μελετάμε. Από τα καταγεγραμμένα στοιχεία και από τις παραπάνω αναφορές επιδιώκουμε να υπάρξει ανάλυση βάσει ποιοτικών στατιστικών μεθόδων, προκειμένου να έχουμε την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των διεξαγομένων εξετάσεων από κάθε εκπαιδευτή και εξεταστή», είπε ο υφυπουργός Μεταφορών Μιχ. Παπαδόπουλος.

Ακούνε τις καμπάνες, αλλά δεν ξέρουν που είναι το... καμπαναριό!

http://zzografos.blogspot.gr/2011/05/blog-post_08.html 

...........................................Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Εκδοση Κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου


http://zografos.com/nea/kartes-taxografou/
Κάρτες ψηφιακού ταχογράφου
Οι αιτήσεις για έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου Οδηγού, Επιχείρησης και Συνεργείου-Τεχνίτη υποβάλονται στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας και η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά. Η υποβολή αιτήσεων σε έντυπη μορφή παύει να ισχύει από τις 7-3-2014.
Με τη νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων, στις περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητη η φωτογραφία και υπογραφή του κατόχου (κάρτα οδηγού, συνεργείου-τεχνίτη), η φωτογραφία και η υπογραφή κατατίθενται πλέον σε ψηφιακή μορφή.
Για την έκδοση κάρτας Ελέγχου, οι αρμόδιες Αρχές διενέργειας και συντονισμού ελέγχων, όπως αυτές ορίζονται από την  ΚΥΑ Γ438.28317.2481.2009 για τους ελέγχους καθ’ οδόν και στην επιχείρηση, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην Αρμόδια Αρχή Έκδοσης Καρτών.  
Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε πληροφορίες για:
- τους διαφορετικούς τύπους καρτών
- τις διαφορετικές διαδικασίες έκδοσης καρτών
- το παράβολο/αποδεικτικό είσπραξης ανά περίπτωση
- την ψηφιακή φωτογραφία και υπογραφή για κάρτα Οδηγού και Συνεργείου-Τεχνίτη
…………………
Ηλεκτρονικά Παράβολλα:
Το αντίτιμο για την έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. οικ.9787/2254 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 357/5-3-2008), διαμορφώνεται ως εξής:
Κάρτα Οδηγού: 150€
Κάρτα Επιχείρησης: 200€ (Φυσικό πρόσωπο), 300€ (νομικό πρόσωπο)
Κάρτα Συνεργείου-Τεχνίτη: 300€
Το αντίτιμο για την έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου εκδίδεται με τη διαδικασία e-Παράβολο όπως αυτή πραγματοποείται από την αντίστοιχη εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
………………………

Κυκλοφοριακή Αγωγή για τα Παιδιά

Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για τη μείωση των οδικών ατυχημάτων στη χώρα μας, προβάλλει ως πρώτη προτεραιότητα την Ανάπτυξη Παιδείας Οδικής Ασφάλειας. Ιδιαίτερη έμφαση προς την επίτευξη του σκοπού αυτού, δίδεται στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών για θέματα οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής και στην προετοιμασία τους ως υπεύθυνων αυριανών οδηγών. Για το λόγο αυτό, προχώρησε στη συγγραφή βιβλίων κυκλοφοριακής αγωγής για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία παρατίθενται παρακάτω σε ηλεκτρονική μορφή.
Βιβλία Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

- Ο Φίλος μου ο Ποδηλατάκιας e-book
- My Friend Bikey e-book
- Μουσική αφήγηση του βιβλίου «ο φίλος μου ο Ποδηλατάκιας» Πατήστε εδώ
- Παιδικό τραγούδι του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας «Προσοχή – Προσοχή» Πατήστε εδώ - Μουσική επένδυση του βιβλίου «ο φίλος μου ο Ποδηλατάκιας» και τραγουδιού «Προσοχή – Προσοχή», για χρήση από τους εκπαιδευτικούς/ play-back Πατήστε εδώ
Βιβλία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
- Θεσμική αναβάθμιση της Εκπαίδευσης οδήγησης στην Ελλάδα, Κυκλοφοριακή αγωγή και Οδική Ασφάλεια,  Μαθητές Γυμνασίου e-book
- Θεσμική αναβάθμιση της Εκπαίδευσης οδήγησης στην Ελλάδα, Κυκλοφοριακή αγωγή και Οδική Ασφάλεια, Μαθητές Β’ Λυκείου e-book 
- Θεσμική αναβάθμιση της Εκπαίδευσης οδήγησης στην Ελλάδα, Κυκλοφοριακή αγωγή και Οδική Ασφάλεια, Μαθητές Γ’ Λυκείου e-book
Βιβλία για οδηγούς μεγαλύτερης ηλικίας
- Εγχειρίδιο ασφαλούς οδήγησης σε μεγαλύτερη ηλικία Πατήστε εδώ
- Ενημερωτικό φυλλάδιο Πατήστε εδώ
Ενημερωτικά φυλλάδια
- Ενημερωτικό φυλλάδιο για το HeERO Πατήστε εδώ
- Ενημερωτικό φυλλάδιο για το eCall Πατήστε εδώ