Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

28η Οκτωβρίου - Ρυθμίσεις για την κίνηση των φορτηγών

Ρυθμίσεις για την κίνηση των φορτηγών ενόψει του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου ανακοίνωσε η Τροχαία.

Για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας κατά τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφορίας που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων, ωφελίμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου, ως ακολούθως:

1. Την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 από ώρα 16:00 έως 21:00 και το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013 από ώρα 08:00 έως 13:00, για το ρεύμα εξόδου θα ισχύσουν οι απαγορεύσεις:

α) Στη Νέα Εθνική Οδό (Ν.Ε.Ο.) και στην Παλιά Εθνική Οδό (Π.Ε.Ο.) Αθηνών – Κορίνθου – Πατρών, από τα Διόδια Ελευσίνας μέχρι τα Διόδια Ρίου, εξαιρούμενου του τμήματος από τη χ.θ. 145 έως τη χ.θ. 205+800 (κόμβος Ρίου).

β) Στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, από τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) μέχρι τη διασταύρωση του Μπράλου, από τον κόμβο Λαμίας μέχρι τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας και από τη Λάρισα (χ.θ. 365+400) μέχρι την κάτω διάβαση περιοχής Σκοτίνας (χ.θ. 410).

γ) Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, από την αερογέφυρα Θέρμης μέχρι το 34ο χλμ.

δ) Στην Εθνική Οδό Σχηματαρίου – Χαλκίδας, από τη διασταύρωσή της με τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης μέχρι την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (χ.θ. 12+300).

2. Τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2013 για το ρεύμα εισόδου και από 15:00 έως 21:00 ώρα θα ισχύσουν οι απαγορεύσεις:

α) Στη Ν.Ε.Ο. και στην Π.Ε.Ο. Πατρών – Κορίνθου – Αθηνών, από τα Διόδια Ρίου μέχρι τα Διόδια Ελευσίνας, εξαιρούμενου του τμήματος από τη χ.θ. 145 έως τη χ.θ. 205+800 (κόμβος Ρίου).

β) Στη Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα, από την κάτω διάβαση περιοχής, Σκοτίνας (χ.θ. 410) μέχρι τη Λάρισα (χ.θ. 365+400), από τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας μέχρι τον κόμβο Λαμίας και από τη διασταύρωση του Μπράλου μέχρι τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι).

γ) Στην Εθνική Οδό Ν. Μουδανιών – Θεσσαλονίκης, από το 34ο χλμ. μέχρι την αερογέφυρα Θέρμης.

δ) Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου, από την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (χ.θ. 12+300) μέχρι τη διασταύρωσή της με τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

3. Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013 δεν θα ισχύσουν απαγορεύσεις.

4. Εξαιρούνται της απαγόρευσης κυκλοφορίας:

α) Τα οχήματα που προσφέρουν οδική βοήθεια (ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης), τα φορτηγά αυτοκίνητα των ΕΛ.ΤΑ, τα φορτηγά αυτοκίνητα των εταιρειών διανομής Τύπου, τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν ζώντα ζώα, παστεριωμένο γάλα, νωπά ψάρια, κρέας και ευπαθή προϊόντα, εφόσον το ποσοστό του φορτίου των παραπάνω προϊόντων που μεταφέρονται είναι τουλάχιστον το 10% του ωφέλιμου φορτίου.

β) Τα φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς νερού (υδροφόρα) όταν αυτά κινούνται για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

γ) Τα φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως (Φ.Δ.Χ.) και Φ.Ι.Χ. ψυγεία που μεταφέρουν νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα.

δ) Τα φορτηγά που μεταφέρουν υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης για αδρανοποίηση, εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και συνοδεύονται από το προβλεπόμενο εμπορικό έγγραφο.

ε) Τα φορτηγά σιλοφόρα αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως (Φ.Δ.Χ.) που μεταφέρουν έτοιμο σκυρόδερμα, στο τμήμα της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών από τα Διόδια Ρίου έως το Δρέπανο, στο ρεύμα προς Αθήνα.

στ) Τα φορτηγά οχήματα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε, Φυσικό Αέριο κ.λπ.) όταν κινούνται για αποκαταστάσεις εκτάκτων βλαβών των δικτύων τους και μόνο εφόσον συνοδεύονται από έγγραφη εντολή του οικείου οργανισμού.

ζ) Τα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν καύσιμα για τον ανεφοδιασμό μέσων πυρόσβεσης, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από κατάλληλα έγγραφα ή παραστατικά.

η) Τα φορτηγά οχήματα του εθελοντικού Οργανισμού «Το χαμόγελο του Παιδιού».

Sofokleous.gr

......................................

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

Προδιαγραφές για τα οχήματα δοκιμασίας των κατηγοριών BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 και D1E

Σύμφωνα με το Παράρτημα II του π.δ.51/2012 (Α΄101), τα οχήματα δοκιμασίας των κατηγοριών BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 και D1E, τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τα ελάχιστα κριτήρια που αναφέρονται στο ανωτέρω Παράρτημα και κυκλοφορούσαν ως εκπαιδευτικά μέχρι καιτις 18.7.2008, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μέχρι και τις 30.9.2013. 
Επιπρόσθετα από 1.10.2013 εφαρμόζονται υποχρεωτικά και οι απαιτήσεις σχετικά με το φορτίο που μεταφέρεται από τα οχήματα δοκιμασίας των παραπάνω αναφερόμενων κατηγοριών.Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη φόρτωση των εκπαιδευτικών οχημάτων για την πλήρωση τωνπροϋποθέσεων περί ελάχιστης συνολικής πραγματικής μάζας που απαιτείται κατά περίπτωση (Συνημμένος Πίνακας) της παραγράφου 5.2 του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ.51/2012 (Α΄101) όπως ισχύει, κατά τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική εξέταση), μπορεί αυτή ναεπιτευχθεί με δεξαμενές νερού στις οποίες αποτυπώνεται η στάθμη και αναφέρεται η μάζα ή μεφορτία, τα οποία είτε θα φέρουν προεκτυπωμένη την ένδειξη της μάζας τους είτε αυτή θααποδεικνύεται από ζυγολόγιο με περιγραφή και διαστάσεις του φορτίου από ημόσιο ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

Η τοποθέτηση του πρόσθετου φορτίου πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε νααποφεύγεται η μετακίνηση του φορτίου και στην περίπτωση δεξαμενών νερού, πέραν τηςπροαναφερόμενης προϋπόθεσης, η πλήρωσή τους, μέχρι την προαναφερθείσα στάθμη, πρέπει ναείναι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% του όγκου ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ανατροπής τουοχήματος και να διασφαλίζεται η ορθή φόρτωση. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της ορθήςφόρτωσης βαρύνει τον παριστάμενο εκπαιδευτή.
Ο έλεγχος πλήρωσης των ανωτέρω προϋποθέσεων του φορτίου που μεταφέρεται από τα οχήματα δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, θα πραγματοποιείται μετά από συσχετισμό των στοιχείων της άδειας κυκλοφορίας ρυμουλκού για τις κατηγορίες C, C1, D, D1 και ρυμουλκούμενου για τις κατηγορίες ΒΕ, CE, C1E, DE, D1E. Συγκεκριμένα ο συσχετισμός θα πραγματοποιείται από τους κωδικούς F.2 (Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος), F.3 (Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου συνδυασμού), G (Μάζα του οχήματος εν κυκλοφορία με το αμάξωμα και με το σύστημα ζεύξης στην περίπτωση ρυμουλκού οχήματος), με το συγκεκριμένο ως άνω επιπλέον φορτίο, όπως παραπάνω περιγράφεται.
Λόγω της υποχρέωσης προσαρμογής του συνόλου των ήδη κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών οχημάτων των κατηγοριών ΒΕ, C, CE, αναφορικά με τη φόρτωσή τους παρέχεται παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας (30.9.2013) έως την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013, αυτής συμπεριλαμβανομένης.
Όσον αφορά την πλήρωση των υπολοίπων προδιαγραφών για τα ως άνω εκπαιδευτικά οχήματα όπως ορίζονται στο π.δ.51/2012 (Α΄101) (πχ. αύξηση των ελάχιστων διαστάσεων μήκους και πλάτους κλπ) δίδεται παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας (30.9.2013) έως την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013, αυτής συμπεριλαμβανομένης, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής των ήδη κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών οχημάτων έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΑ: