Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Τι αλλαγές φέρνει το ΠΕΙ για τους οδηγούς Λεωφορείων και φορτηγών;

Οι αλλαγές που φέρνει το ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας)  αφορούν όλους τους   επαγγελματίες οδηγούς!Είναι πλέον υποχρεωτικός ο κωδικός 95 στην άδεια οδήγησης κατηγοριών Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε (C,CE,D,DE)  για να μπορεί ο επαγγελματίας οδηγός να συνεχίζει να εργάζεται ως οδηγός!

Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, είναι η αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών είναι η Πιστοποίηση Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) που αποδεικνύεται με την καταχώρηση στη στήλη 12 σε ισχύουσες άδειες οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» και της ημερομηνίας λήξης ισχύος ΠΕΙ δίπλα στην κατηγορία Δ1 ή Δ ή Δ+Ε,  Γ1 ή Γ ή Γ+Ε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας (Υ.Μ.Ε.Π.Ε.) όπως προβλέπεται στο π.δ. 74/2008 (Α΄112).

Σημειώστε ότι,  η απόκτηση των Π.Ε.Ι. από τους οδηγούς λεωφορείων και φορτηγών σκοπεύει στην:  
• αύξηση της οδικής ασφάλειας,
• ενθάρρυνση της επικαιροποίησης και της διαρκούς αναβάθμισης των γνώσεων και ικανοτήτων των οδηγών,
• αναγνώριση και πιστοποίηση των επαγγελματικών ικανοτήτων των οδηγών,
• αναβάθμιση και κατοχύρωση του επαγγέλματος των οδηγών λεωφορείων και φορτηγών.

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις εδώ: http://www.zografos.com/Default.aspx?id=69

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙ | +30 2107751706

......................................................................