Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018

Ανανέωση διπλώματος οδήγησης για τους 74ρηδες

Ανανέωση διπλώματος οδήγησης

Οι εξετάσεις των 74άρηδων για ανανέωση διπλώματος οδήγησης ξεκίνησαν
Η Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (πορεία) για τους  οδηγούς που ανανεώνουν την άδεια οδήγησης, μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών, μπορεί να πραγματοποιηθεί, είτε με δικό τους όχημα είτε με όχημα  Σχολής Οδηγών, εφόσον γίνει επίσημη παραχώρηση και χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή οδήγησης..!
Έχοντας υπόψη  των:
α)  διατάξεων του άρθρου 65 του ν.4530/2018 (Α΄59)
β) της υπ’ αριθμ. πρωτ. 50984/7947/22-11-2013 (Β΄3056) υπουργικής απόφασης “Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
γ) της υπ’ αριθμ. πρωτ. Α3/64720/6117/30-3-2018 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών,
ανακοινώθηκε η σχετική απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για ενημέρωση των Υπηρεσιών  καθώς και όσων ενδιαφέρονται να ανανεώσουν την άδεια οδήγησής τους μετά τη συμπλήρωση των
εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών, αφού ολοκληρώσουν με επιτυχία τις εξετάσεις οδήγησης (Πορεία)
Οι δοκιμασίες κατά την εξέταση, είναι οι ίδιες με την αρχική χορήγηση διπλώματος της αντίστοιχης κατηγορίας


...................................................