Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

H ταχύτητα σκοτώνει

H ταχύτητα σκοτώνει! Ας σχεδιάσουμε έναν κόσμο που δεν έχει ανάγκη την υπερβολική ταχύτητα..! :)

Κυριακή 15 Νοεμβρίου

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015. Παγκόσμια ημέρα μνήμης θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων.Τροχαία Δυστυχήματα

Ό,τι έχει απομείνει από μία επικίνδυνη και απρόσεκτη οδήγηση! emoticon frown
Καθήκον μας να oρίσουμε ότι το "Vision Zero" Ξεκινάει πρωτίστως από Εμάς...!